Advertisement

11 Schematherapie voor Forensische Patiënten

 • D. Bernstein
 • M. de Vos
 • A. Arntz

Samenvatting

Forensische patiënten brengen speciale uitdagingen met zich mee die niet vaak voorkomen in de algemene psychiatrie. Deze patiënten hebben vaak problemen met agressie, impulsiviteit of boosheid. Sommige bedienen zich van bedrog en manipulatie om hun doelen te bereiken. Velen zijn erg wantrouwig waardoor ze zich moeilijk inlaten met de behandeling.

Literatuur

 1. Bernstein, D., Arntz, A., & Vos, M.E. de (2007). Schemagerichte therapie in forensische settings: theoretisch model en richtlijnen voor best clinical practice. Tijdschrift voor Psychotherapie, 33, 120–139.CrossRefGoogle Scholar
 2. D’Silva, K., Duggan, C., & McCarthy, L. (2004). Does treatment really make psychopaths worse? A review of the evidence. Journal of Personality Disorders, 18, 163–177.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Giesen-Bloo, J., Dyck, R. van, Spinhoven, Ph., Tilburg, W. van, Dirksen, C., Asselt, T. van, Kremers, I., Nadort, M., & Arntz, A. (2006). Outpatient psychotherapy for Borderline Personality Disorder: A randomized clinical trial of Schema Focused Therapy versus Transference Focused Psychotherapy. Archives of General Psychiatry, 63, 649–658.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Hemphill, J., Hare, R., & Wong, S. (1998). Psychopathy and recidivism: A review. Legal Criminology Psychology, 3, 141–172.Google Scholar
 5. Hildebrand, M., & Ruiter, C. de (2004). PCL-R psychopathy and its relation to DSM-IV Axis I and II disorders in a sample of male forensic psychiatric patients in the Netherlands. International Journal of Law and Psychiatry, 27, 233–248.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. Jamieson, L., & Taylor, P. (2004). A re-conviction study of special (high security) hospital patients. British Journal of Criminology, 44, 783–802.CrossRefGoogle Scholar
 7. Leue, A., Borchard, B., & Hoyer, J. (2004). Mental disorders in a forensic sample of sexual offenders. European Psychiatry, 19, 123–130.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. Rasmussen, K., Storsaeter, O., & Levander, S. (1999). Personality disorders, psychopathy, and crime in a Norwegian prison population. International Journal of Law and Psychiatry, 22, 91–97.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. Rosenfeld, B. (2003). Recidivism in stalking and obsessional harassment. Law and Human Behaviour, 27, 251–265.CrossRefGoogle Scholar
 10. Salekin, R., Rogers, R., & Sewell, K. (1996). A review and meta-analysis of the Psychopathy Checklist and Psychopathy Checklist-Revised: Predictive validity of dangerousness. Clinical Psychology, 3, 203–215.Google Scholar
 11. Timmerman, I.G., & Emmelkamp, P.M.G. (2001). The prevalence and comorbidity of Axis I and Axis II pathology in a group of forensic patients. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 42, 198–213.CrossRefGoogle Scholar
 12. Weiner, B. (1990). Attribution in personality psychology. In: L.A. Pervin (Eds.), Handbook of Personality: Theory and Research (p. 465–484). New York: The Guilford Press.Google Scholar
 13. Young, J.E., Klosko, J., & Weishaar, M. (2003). SFT: A Practitioner’s Guide. New York: The Guilford Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • D. Bernstein
 • M. de Vos
 • A. Arntz

There are no affiliations available

Personalised recommendations