Advertisement

10 Schematherapie bij persoonlijkheidsproblematiek en verslaving

 • T. Kersten

Samenvatting

Persoonlijkheidsproblematiek gaat vaak samen met middelenmisbruik of -afhankelijkheid. Met name in de verslavingszorg en in de forensische zorg komt deze dubbele diagnose-(DD-)problematiek veel voor.

Literatuur

 1. Ball, S.A. (1998). Manualized treatment for substance abusers with personality disorders: Dual Focus Schema Therapy. Addictive Behaviors, 23, 883–891.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. Ball, S.A., Young, J.E., & Rounsaville, B.J. (1999). Dual Focus Schema Therapy versus 12-step Drug Counseling for personality disorder and addiction: Randomized pilot study. Paper presented at the ISSPD 6th International Congress of the Disorders of Personality, Genève.Google Scholar
 3. Bernstein, D.P., Arntz, A., & Vos, M.E. de (2007). Schemagerichte therapie in de forensische setting. Theoretisch model en voorstellen voor best clinical practice. Tijdschrift voor Psychotherapie, 33, 120–139.CrossRefGoogle Scholar
 4. Emmelkamp, P., & Vedel, E. (2007). Alcohol- en drugsverslaving. In: Een gids voor effectief gebleken behandelingen. Uitgeverij Nieuwezijds.Google Scholar
 5. Emmerik, J.L., & Brouwers,M. (2001). De terbeschikkingstelling in maat en getal: een beschrijving van de tbs-populatie in de periode 1995-2000. Den Haag: Ministerie van Justitie.Google Scholar
 6. Hare, R.D. (2003). Hare Psychopathy Checklist - Revised (PCL-R) (second edition). Toronto, Canada: Multi-Health Systems.Google Scholar
 7. Jong, C.A.J. de, Brink, W. van den, Harteveld, F.M., & Wielen, G.M. van der (1993). Personality disorders in alcoholics and drug addicts. Comprehensive Psychiatry, 34, 87–94.CrossRefGoogle Scholar
 8. Linehan, M.M., Schmidt, H., & Dimeff. L.A. (1999). Dialectical behaviour therapy for patients with borderline personality disorder and drug-dependence. American Journal on Addictions, 8, 279–292.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. Verheul, R., Brink, W. van den, & Hartgers, C. (1995). Prevalence of personality disorders among alcoholics and drug addicts. European Addiction Research, 1, 166–177.CrossRefGoogle Scholar
 10. Verheul, R., Bosch, W. van den, & Ball, S. (2007). Verslaving en persoonlijkheidspathologie. In: E.H.M. Eurelings-Bontekoe, R. Verheul & W.M. Snellen (red.), Handboek persoonlijkheidspathologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • T. Kersten

There are no affiliations available

Personalised recommendations