Advertisement

1 Algemene inleiding

  • M.F. van Vreeswijk
  • J. Broersen
  • M. Nadort
Chapter
  • 2.4k Downloads

Samenvatting

Het begrip schema kent een lange voorgeschiedenis: al van eerder dan Jeffrey Young zijn schemamodel ontwikkelde. In de jaren negentig van de vorige eeuw is zijn schemamodel in Nederland geïntroduceerd. Schematherapie is de laatste jaren steeds verder ontwikkeld door de inzet van een groeiend aantal wetenschappers en behandelaren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • M.F. van Vreeswijk
  • J. Broersen
  • M. Nadort

There are no affiliations available

Personalised recommendations