Chapter

Diabetes mellitus

pp 16-20

Epidemiologie: de mondiale pandemie van diabetes

  • Adriaan Kooy

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Abstract

Wereldwijd wordt steeds duidelijker dat de incidentie en prevalentie van diabetes type 2 de laatste jaren fors zijn toegenomen, en de komende jaren ook fors zullen blijven toenemen. Hebben we nu nog zo’n 600.000 Nederlanders met diabetes, in 2015 worden er meer dan één miljoen verwacht. Mondiale schattingen voor 2015 overstijgen inmiddels het aantal van 350 miljoen patiënten met diabetes. Vooral in Azië en Afrika worden forse toenames verwacht. De preventie van vooral diabetes type 2 en de zoektocht naar en toepassing van nieuwe middelen die in staat zijn het beloop van deze aandoening te moduleren, verdienen dan ook hoge prioriteit.