Epidemiologie: de mondiale pandemie van diabetes

  • Adriaan Kooy

Abstract

Wereldwijd wordt steeds duidelijker dat de incidentie en prevalentie van diabetes type 2 de laatste jaren fors zijn toegenomen, en de komende jaren ook fors zullen blijven toenemen. Hebben we nu nog zo’n 600.000 Nederlanders met diabetes, in 2015 worden er meer dan één miljoen verwacht. Mondiale schattingen voor 2015 overstijgen inmiddels het aantal van 350 miljoen patiënten met diabetes. Vooral in Azië en Afrika worden forse toenames verwacht. De preventie van vooral diabetes type 2 en de zoektocht naar en toepassing van nieuwe middelen die in staat zijn het beloop van deze aandoening te moduleren, verdienen dan ook hoge prioriteit.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. Bonow RO, Gheorghiade M. The diabetes epidemic: a national and global crisis. Am J Med 2004;116:2S–10S.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Engelgau MM, Geis LS, Saaddine JB, Boyle JP, Benjamin SM, Gregg EW et al. The evolving diabetes burden in the United States. Ann Intern Med 2004;140:945–950.PubMedGoogle Scholar
  3. Garcia MJ, McNamara PM, Gordon T, Kannel WB. Morbidity and mortality in diabetics in the Framingham population. Sixteen year follow-up study. Diabetes 1974; 23: 105–111.PubMedGoogle Scholar
  4. Gerstein HC, Malmberg K, Capes, et al. Cardiovascular diseases. In: Gerstein HC, Haynes RB, editors. Evidence-based diabetes care. Hamilton (Ontario): BC Decker Inc; 2001: p. 488–514.Google Scholar
  5. Pincock S. Paul Zimmet: fighting the “diabesity” pandemic. Lancet. 2006; 368: 1643.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  6. Savage P. Cardiovascular complications of diabetes mellitus: what we know and what we need to know about their prevention. Ann Intern Med 1996;1241:123–126.Google Scholar

Copyright information

© Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Adriaan Kooy

There are no affiliations available

Personalised recommendations