Advertisement

Gynaecologische morbiditeit specifiek voor allochtone vrouwen

Chapter
  • 1k Downloads
Part of the Gynaecologisch Formularium book series

Allochtone vrouwen komen meestal op het spreekuur met ongeveer dezelfde gynaecologische problemen en vragen als autochtone vrouwen. Alleen onderwerpen als vrouwenbesnijdenis en hymenreconstructie vereisen specifieke kennis. Desondanks verlopen consulten met allochtone vrouwen nogal eens moeizaam. Dit heeft vaak te maken met gebrekkige communicatie. Dit hoofdstuk gaat dan ook eerst dieper in op dit communicatieprobleem. Daarna zullen de vrouwenbesnijdenis en de hymen reconstructie worden behandeld. Voorbeelden zullen de problematiek verduidelijken.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij BV 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.SlotervaartziekenhuisAmsterdam
  2. 2.Leids Universitair Medisch CentrumLeids
  3. 3.VU Medisch Centrum AmsterdamAmsterdam

Personalised recommendations