Advertisement

Voeding Voor Zuigelingen En Kinderen

 • Pauline Vermeer

De eerste maanden van zijn leven is een kind aangewezen op melkvoeding. De natuur heeft hier in de vorm van moedermelk op een voortreffelijke manier in voorzien. Goede begeleiding en eenduidige advisering van de moeder is essentieel voor het welslagen van de borstvoeding.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  ‘Voeding van zuigelingen en peuters’ herziene versie van het IGZ- bulletin, voedingscentrum Den Haag 2007.Google Scholar
 2. 2.
  Kneepkens, CMF. Landelijke standaard voor de diagnose en behandeling van voedselovergevoeligheid bij zuigelingen op het consultatiebureau. Voedingscentrum, 2005.Google Scholar
 3. 3.
  Tsang, RC et al. Nutritional needs of the preterm infant: scientific basis and practical guidelines. Williams & Wilkins, Baltimore, 1993.Google Scholar
 4. 4.
  Verheul-Koot MA, Hofman Z. Klinische depletie bij kinderen. Nutricia, Zoetermeer, 1994.Google Scholar
 5. 5.
  Verheul-Koot MA, Goedhart AC. De nieuwe generatie prematurenvoeding. Nutricia, Zoetermeer, 1995.Google Scholar
 6. 6.
  Taminiau, JAKM et al. Werkboek enterale voeding bij kinderen. VU Uitgeverij, Amsterdam, 1997.Google Scholar
 7. 7.
  Uauy, RA et al. LCPUFA requirements for preterm infants: neurophysiological studies. In: JG Bindels, AC Goedhart, HKA Visser, Recent developments in infant nutrition. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1996: 182–201.Google Scholar
 8. 8.
  Voedingsraad. Advies te hanteren leeftijdsgrens met betrekking tot het advies richtlijnen goede voeding. Voorlichtingsbureau voor de Voeding, Den Haag, 1992.Google Scholar
 9. 9.
  Walker WA, Watkins JB. Nutrition in pediatrics; Basic science and clinical applications. B.C. Decker Inc., Hamilton, 1997.Google Scholar
 10. 10.
  Gezondheidsraad. Voedingsnormen: energie, eiwitten, vetten en verteerbare koolhydraten. Publcatienr. 2001/19, Den Haag 2001.Google Scholar
 11. 11.
  Bakker, E. Long-chain poly-unsaturated fatty acids and child development. Proefschrift, Maastricht Universiteit, 2002.Google Scholar
 12. 12.
  Burgmeijer RFJ, Reijneveld SA: Motieven om te stoppen met borstvoeding. TNO Preventie en Gezondheid, Leiden 2001.Google Scholar
 13. 13.
  Breedveld BC, Hulshof KFAM. Zo eten jonge peuters in Nederland. Den Haag: Voedingscentrum, 2003.Google Scholar
 14. 14.
  Landelijke Standaard Voedselallergie bij zuigelingen. Den Haag: Voedingscentrum, 2005.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafeu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Pauline Vermeer

There are no affiliations available

Personalised recommendations