Advertisement

Voedingssupplementen

 • Pauline Vermeer

Het Warenwetbesluit Toevoeging microvoedingsstoffen aan levensmiddelen (1996) staat gevitamineerde producten toe. Mensen die tot een risicogroep behoren, kunnen baat hebben bij extra vitaminen uit supplementen of verrijkte voedingsmiddelen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Nederlandse Voedingsnormen, Voedingsraad 1992.Google Scholar
 2. 2.
  Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2006. Den Haag: Gezondheidsraad, 2006; publicatienummer 2006/21.Google Scholar
 3. 3.
  Walle HEK de, Reefhuis J, Cornel MC. Folic acid prevents more than neural tube defects: a registrybased study in the Netherlands. Eur. J. Epidemiology 2003; 18:269–276.Google Scholar
 4. 4.
  Munck-Khoe LK. (Stichting Science & Nutrition, Amsterdam). Voedingssuppletie bij farmacotherapie: Interacties tussen geneesmiddelen en micronutriënten. Onderdeel van bijscholing voor apothekers over voedingssupplementen en chronische ziekten. Utrecht, november 2000.Google Scholar
 5. 5.
  Gezondheidsraad. Voedingsmiddelen en -supplementen met claims over gezondheidseffecten. Den Haag; Gezondheidsraad: 2003.Google Scholar
 6. 6.
 7. 7.
  Spanjersberg MQI en Jansen E.H.J.M. Iron deficiency and overload in relation to nutrition. RIVM report 6. Bilthoven, RIVM 2000.Google Scholar
 8. 8.
  Berg H v.d. Informatorium voor Voeding en Diëtetiek ll ga-8 (1996).Google Scholar
 9. 9.
  Dokkum W v. Informatorium voor Voeding en Diëtetiek llh 31-33 (2006).Google Scholar
 10. 10.
  Gezondheidsraad. Naar een optimaal gebruik van foliumzuur. Den Haag: Gezondheidsraad, 2008; publicatienr. 2008/02.Google Scholar
 11. 11.
  Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2006. Den Haag: Gezondheidsraad, 2006; publicatienr. 2006/21.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafeu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Pauline Vermeer

There are no affiliations available

Personalised recommendations