Advertisement

Efflorescenties: de elementen waaruit huidaandoeningen zijn opgebouwd

  • J. Toonstra
  • A.C. de Groot
Chapter
  • 764 Downloads

Samenvatting

In de dermatologie (leer van de huidziekten) is het van groot belang huidaandoeningen nauwkeurig te beschrijven. Hiervoor wordt een speciale term gebruikt, de zogenoemde efflorescentieleer. In de leerboeken wordt vaak het PROVOKE-systeem aangehouden om huidafwijkingen systematisch te beschrijven, zodat alle mogelijk belangrijke aspecten aan bod komen. Zo’n uitgebreide beschrijving is voor huisartsen en huidartsen een belangrijk hulpmiddel om de juiste diagnose te kunnen stellen.

Literatuur

  1. Van Vloten WA et al, red. Dermatologie en venereologie. 3de druk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2000.Google Scholar
  2. Sillevis Smitt JH et al, red. Dermatovenereologie voor de eerste lijn. 8stedruk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2009.Google Scholar
  3. Burns T et al, editors. Rook’s Textbook of Dermatology. 7th edition. Oxford: Blackwell Science, 2004.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • J. Toonstra
  • A.C. de Groot

There are no affiliations available

Personalised recommendations