Advertisement

Structuur en functie van de huid

  • J. Toonstra
  • A.C. de Groot
Chapter
  • 714 Downloads

Samenvatting

De huid is het grootste orgaan van het lichaam. De oppervlakte ervan is bij een volwassen mens wel 1,5-2 m2, afhankelijk natuurlijk van de grootte en omvang van zijn of haar eigenaar. Dit orgaan heeft een groot aantal belangrijke functies. Om die te kunnen begrijpen wordt eerst besproken hoe de huid is opgebouwd.

Literatuur

  1. Van Vloten WA et al., redactie. Dermatologie en Venereologie. 3de druk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2000.Google Scholar
  2. Sillevis Smitt JH et al., redactie. Dermatovenereologie voor de eerste lijn. 8ste druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2009.Google Scholar
  3. Burns T et al., editors. Rook’;s Textbook of Dermatology. 7th edition. Oxford: Blackwell Science, 2004.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • J. Toonstra
  • A.C. de Groot

There are no affiliations available

Personalised recommendations