Advertisement

Het schrijven van een onderzoeksprotocol

 • Mark D. Levin
 • Ton J. Cleophas
Chapter
 • 1.5k Downloads

Een goed onderzoeksprotocol is een volledige handleiding voor het opzetten en uitvoeren van een onderzoek, inclusief de geplande (statistische) analyse en verslaglegging (en publicatie). Een protocol moet ook de belangrijke afspraken met hulpverlenende instanties bevatten, zodat niets over het hoofd gezien wordt.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Wynder EL, Graham E. Tobacco smoking as a possible etiologic factor in bronchiogenic carcinoma: a study of 684 proven cases. JAMA 1950;143:329–336.Google Scholar
 2. Doll R, Hill AB. Mortality in relation to smoking: 10 years' observation of British doctors. BMJ 1964;1:1399–1410, 1460–7.Google Scholar
 3. Stadel BV. Oral contraceptives and cardiovascular disease. NEJM 1981;305:612–8, 672–7.Google Scholar
 4. Cleophas TJ, de Jong SJ, Niemeyer MG, Tavenier P, Zwinderman K, Kuypers C. Changes in life-style in men under sixty years of age before and after acute myocardial infarction: a case-control study. Angiology 1993;44(10):761–8. $andere auteurs$Google Scholar
 5. Cleophas TJ, Tuinenberg E, van der Meulen J, et al. Wine consumption and other dietary variables in males under 60 before and after acute myocardial infarction. Angiology 1996;47:789–796.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Mark D. Levin
 • Ton J. Cleophas
  • 1
 1. 1.Claude Bernard Universiteit van LyonLyon

Personalised recommendations