Advertisement

4 Mediale kuitpijn, geleidelijk ontstaan bij een 17-jarige voetballer

  • Irma Pelgrim
  • Koos van Nugteren
Part of the Orthopedische Casuïstiek book series (OPC)

Samenvatting

In de loop van enkele weken ontstond pijn aan de mediale zijde van de kuit bij een 17-jarige fanatieke voetballer. Hij volgde twee keer per week intensieve trainingen en speelde daarbij één of twee keer per week een wedstrijd. Pijn ontstond steeds bij aanvang van het sporten. Tijdens het sporten werd de pijn minder, maar na afloop had hij er steeds één of enkele dagen last van.

Literatuur

  1. 1.
    Lohman AHM. Vorm en Beweging. Negende druk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 2000:315.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Irma Pelgrim
  • Koos van Nugteren

There are no affiliations available

Personalised recommendations