Advertisement

12 Juveniele idiopathische artritis

 • M. van Brussel

Samenvatting

Juveniele idiopathische artritis (JIA) is de meest voorkomende vorm van chronische reumatische aandoeningen bij kinderen. JIA is niet één enkele ziekte, maar een overkoepelende term die alle vormen van artritis omvangt die beginnen op de kinderleeftijd (vóór het 16e levensjaar), langer duren dan 6 weken, waarvan het ontstaan onbekend is en waarbij alle andere bekende aandoeningen geëxcludeerd zijn (Petty et al., 2004).

Literatuur

 1. Bar-Or O. Pathophysiological factors which limit the exercise capacity of the sick child. Med Sci Sports Exerc. 1986;18:276-82.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. Brussel M van, Lelieveld OT, Net J van der, Engelbert RH, Helders PJ, Takken T. Aerobic and anaerobic exercise capacity in children with juvenile idiopathic arthritis. Arthritis Rheum. 2007;57:891-7.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Henderson CJ, Lovell DJ, Specker BL, Campaigne BN. Physical activity in children with juvenile rheumatoid arthritis: quantification and evaluation. Arthritis Care Res. 1995;8:114-9.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Kelly WN, Harris ED, Ruddy S, Sledge CB. Textbook of Rheumatology. 5th ed. Philadelphia: Saunders; 1997.Google Scholar
 5. Klepper S. Making the case for exercise in children with juvenile idiopathic arthritis: what we know and where we go from here. Arthritis Rheum. 2007;57:887-90.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. Klepper SE. Exercise and fitness in children with arthritis: evidence of benefits for exercise and physical activity. Arthritis Rheum. 2003;49:435-43.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. Lelieveld OT, Brussel M van, Takken T, Weert E van, Leeuwen MA van, Armbrust W. Aerobic and anaerobic exercise capacity in adolescents with juvenile idiopathic arthritis. Arthritis Rheum. 2007;57:898-904.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. Malleson PN, Fung MY, Rosenberg AM. The incidence of pediatric rheumatic diseases: results from the Canadian Pediatric Rheumatology Association Disease Registry. J Rheumatol. 1996;23:1981-7.PubMedGoogle Scholar
 9. Manners PJ, Bower C. Worldwide prevalence of juvenile arthritis why does it vary so much? J Rheumatol. 2002;29:1520-30.PubMedGoogle Scholar
 10. Petty RE, Southwood TR, Manners P, Baum J, Glass DN, Goldenberg J, et al. International League of Associations for Rheumatology classification of juvenile idiopathic arthritis: second revision. Edmonton 2001. J Rheumatol. 2004;31:390-2.PubMedGoogle Scholar
 11. Takken T, Brussel M van, Engelbert RHH, Net J van der, Kuis W, Helders PJM. Exercise therapy in juvenile idiopathic arthritis. The Cochrane Library. Issue 2. In press 2008.Google Scholar
 12. Takken T, Hemel A, Net J van der, Helders PJ. Aerobic fitness in children with juvenile idiopathic arthritis: a systematic review. J Rheumatol. 2002;29:2643-7.PubMedGoogle Scholar
 13. Takken T, Net J van der, Kuis W, Helders PJ. Physical activity and health related physical fitness in children with juvenile idiopathic arthritis. Ann Rheum Dis. 2003;62:885-9.PubMedCentralPubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • M. van Brussel
  • 1
 1. 1.Wilhelmina KinderziekenhuisUMC UtrechtUtrecht

Personalised recommendations