Skip to main content

Veroudering

  • Chapter
  • 16k Accesses

Part of the Quintessens book series (QUI)

Abstract

Met het stijgen van de leeftijd ontstaan in uiterlijk en gedrag zodanige veranderingen dat men alleen afgaande op uiterlijke kenmerken de leeftijd van een onbekende persoon bij benadering kan schatten. Deze schatting kent ruime marges, maar het zal niet vaak gebeuren dat een persoon van 25 jaar wordt aangezien voor iemand van 60 jaar, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. Bij deze schatting speelt de hoedanigheid van de huid, in het bijzonder die van het hoofd, een belangrijke rol, maar houding en beweging zijn eveneens belangrijke parameters. Wanneer wij rechtstreeks contact hebben met de betrokkene, kunnen spraak en fysiek gedrag ons verder helpen. Toch blijft er een grote mate van onzekerheid bestaan en kunnen wij er bij zo’n schatting gemakkelijk tien jaar of meer naast zitten; vaak vinden wij dat iemand er jong of juist oud voor zijn leeftijd uitziet. De waargenomen kenmerken stemmen dan niet overeen met de kalenderleeftijd.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 25.1
Figuur 25.2
Figuur 25.3
Figuur 25.4
Figuur 25.5
Figuur 25.6
Figuur 25.7
Figuur 25.8
Figuur 25.9
Figuur 25.10
Figuur 25.11
Figuur 25.12
Figuur 25.13
Figuur 25.14
Figuur 25.15
Figuur 25.16
Figuur 25.17
Figuur 25.18
Authors

Rights and permissions

Reprints and Permissions

Copyright information

© 2008 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer uitgeverij

About this chapter

Cite this chapter

Bouman, L.N., Bernards, J.A., Boddeke, H.W.G.M. (2008). Veroudering. In: Medische fysiologie. Quintessens. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-313-6536-4_25

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-313-6536-4_25

  • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

  • Print ISBN: 978-90-313-4675-2

  • Online ISBN: 978-90-313-6536-4

  • eBook Packages: Dutch language eBook collection