Advertisement

Van procesgeoriënteerde naar productgeoriënteerde zorg

  • Thomas van Dorsten
Chapter
  • 507 Downloads

De in hoofdstuk 2 beschreven overgang van input- naar outputfinanciering kan worden gezien als een verdere verzakelijking van het overheidsbeleid. Deze overgang zal er noodzakelijkerwijs toe leiden dat de financiering van input en proces (op basis van het kostenniveau van capaciteit en bedrijfsprocessen) geleidelijk vervangen zal worden door het betalen van een factuurbedrag voor het geleverde zorgproduct. In dit hoofdstuk willen we deze omslag beschrijven en analyseren in hoeverre daarbij hobbels genomen moeten worden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. Kedzierski JTh, Vlemmix MC. Kwaliteit en beheer: Instrumenten voor de manager in de zorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2001.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Thomas van Dorsten

There are no affiliations available

Personalised recommendations