Advertisement

Ontwikkeling van managementoptiek in de zorgsector

  • Thomas van Dorsten
Chapter
  • 511 Downloads

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van managementoptiek binnen de zorgsector beschreven en de relatie daarvan met P&C als besturingssysteem. P&C, gepositioneerd als besturingssysteem, heeft een andere doelstelling en reikwijdte dan wanneer het gebruikt wordt als instrument voor kostenbeheersing. Wij gaan ervan uit dat P&C in die laatste hoedanigheid weinig effectief is binnen de zorgorganisatie en snel aan slagkracht verliest. Eenzijdige kostenbeheersing voedt weliswaar de zakelijkheid van de instelling maar kan nooit leiden tot duurzame betrokkenheid en binding bij haar medewerkers. P&C is daarom nadrukkelijk niet alleen gericht op kostenbeheersing maar op de gehele bedrijfsvoering van de instelling. Alle bedrijfsactiviteiten op het gebied van zorgexploitatie én zorginnovatie én organisatieontwikkeling zijn het onderwerp van P&C.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. Wissema JG. De kunst van strategisch ondernemerschap. Groningen/Houten: Stenfert Kroese; 2001. Hoofdstukken 2.1 en 17.3.Google Scholar
  2. Moen J, Ansems P, Hanse J, Vintges M. Leiden of lijden? Het handelingsrepertoire van de manager. Assen: Van Gorcum; 2000. Hoofdstuk 2.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Thomas van Dorsten

There are no affiliations available

Personalised recommendations