Advertisement

Samenvatting

  • Thomas van Dorsten
Chapter
  • 493 Downloads

P&C richt zich op het kiezen, ontwikkelen, plannen, uitvoeren en controleren van alle activiteiten van de zorginstelling. Daarmee raakt het rechtstreeks aan de instellingsstrategie. Het zorginhoudelijke strategische profiel is daarbij het belangrijkste beleidsbestanddeel: de productie van iedere afdeling wordt daarvan afgeleid. Het zodanig besturen van de bedrijfsvoering dat een heldere en beïnvloedbare prijs-kwaliteitverhouding van zorg wordt gerealiseerd als afgeleide van de strategie, is het object van P&C. Die bedrijfsvoering kent met elkaar concurrerende resultaatgebieden: meer productie roept spanning op bij capaciteit en kwaliteit. P&C integreert kwaliteits-, productie- en capaciteitsmanagement.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Thomas van Dorsten

There are no affiliations available

Personalised recommendations