Advertisement

Het onderzoeken van productiviteit

  • Thomas van Dorsten
Chapter
  • 511 Downloads

Hebben we in het vorige hoofdstuk het accent gelegd op het onderzoeken van productiviteit, in dit hoofdstuk willen we beschrijven welke aangrijpingspunten we kunnen onderscheiden bij het beïnvloeden of managen van productiviteit. We willen daarbij benadrukken dat de beschreven oplossingen niet altijd voor honderd procent productiviteitsproblemen kunnen oplossen: binnen de ene werksetting zal een bepaalde oplossing goed renderen terwijl voor een ander zorgproces juist andere oplossingen gevraagd worden. Soms kan ook een combinatie van aangrijpingspunten de productiviteit verbeteren.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. Berk RCL. Verzuim, de achterkant van het ondernemen. Nijmegen: VDOGoogle Scholar
  2. Opleidings- en adviescentrum, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; 2004. Hoofdstuk 4.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Thomas van Dorsten

There are no affiliations available

Personalised recommendations