Advertisement

Schouderklachten

 • J. C. Winters
 • R. L. Diercks

Ongeveer een keer per week wordt een huisarts met een normpraktijk geconsulteerd wegens schouderklachten. Na rug- en nekklachten staan schouderklachten op de derde plaats binnen de groep klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. De meeste patiënten worden binnen de eerste lijn behandeld, slechts een klein percentage wordt verwezen, meestal naar orthopeed, reumatoloog of revalidatiearts.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Winters JC, Jongh AC de, Windt DAWM van der, et al. NHG-Standaard Schouderklachten. Huisarts Wet 1999; 42: 222–231Google Scholar
 2. 2.
  Valkenburg HA, Laar A van. EPOZ, zesde voortgangsverslag. Zoetermeer; 1980.Google Scholar
 3. 3.
  Luime JJ, Koes BW, Hendriksen IJ, et al. Prevalence and incidence of shoulder pain in a general population; a systematic review. Scand J Rheumatol 2004; 33: 73–81PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Winters JC, Sobel JS, Groenier KH, et al. The long-term course of shoulder complaints: a prospective study in general practice. Rheumatology 1999; 38: 160–163PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Windt DAWM van der, Koes BW, Boeke APJ, et al. Shoulder disorders in general practice: prognostic indicators of outcome. Br J Gen Prac 1996; 46: 519–523Google Scholar
 6. 6.
  Winters JC, Sobel JS, Groenier KH, et al. De invloed van schouderklachten op het dagelijks functioneren. Huisarts Wet 1995; 38: 565–570Google Scholar
 7. 7.
  Windt DAWM van der, Thomas E, Pope DP, et al. Occupational risk factors for shoulder pain: a systematic review. Occup Environ Med 2000; 57: 433–442PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Lamberts H. In het huis van de huisarts. Verslag van het transitieproject. Lelystad: Meditekst; 1994.Google Scholar
 9. 9.
  Lisdonk EH van de, Bosch WJHM van den, Huygen FJA, et al. Ziekten in de huisartspraktijk. Utrecht: Bunge; 2003.Google Scholar
 10. 10.
  Linden MW van der, Westert GP, Bakker D de, et al. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht: NIVEL; 2004.Google Scholar
 11. 11.
  Sobel JS, Winters JC, Groenier KH, et al. Kenmerken van schouderklachten in de huisartspraktijk. Huisarts Wet 1996; 39: 169–173Google Scholar
 12. 12.
  Windt DAWM van der, Koes BW, Jong BA de, et al. Shoulder disorders in general practice: incidence, patient characteristics and management. Ann Rheum Dis 1995; 54: 959–964PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Episodegegevens uit de huisartspraktijk. Bussum: Coutinho; 1998.Google Scholar
 14. 14.
  Neer CS. Impingement lesions. Clin Orthop 1983; 173: 70–77PubMedGoogle Scholar
 15. 15.
  Lundberg BJ. The frozen shoulder. Clinical and radiological observations. The effect of manipilation under general anesthesia. Structure and glycosaminoglycan content of the joint capsule. Local bone metabolism. Acta Orthop Scan Supll 1969; 119: 1–59Google Scholar
 16. 16.
  Rowe CR. The shoulder. New York: Churchill Livingstone; 1988.Google Scholar
 17. 17.
  Kessel L, Bayley I, Young A. The upper limb. The frozen shoulder. Brit J Hospital Medicine 1981; 25: 334–339Google Scholar
 18. 18.
  Cyriax J. Textbook of orthopaedic medicine. Volume I. Diagnosis of soft tissue lesions. 8th edition. London, Philadelphia: Baillière Tindall; 1982.Google Scholar
 19. 19.
  Gerber C, Nyffeler RW. Classification of glenohumeral joint instability. Clin Orthop 2002; 400: 65–76PubMedCrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Jobe FW, Pink M. The athlete’s shoulder. J Hand Ther 1994; 7: 107–110PubMedGoogle Scholar
 21. 21.
  Sobel JS, Winters JC, Groenier KH, et al. Schouderklachten in de huisartspraktijk. Huisarts Wet 1995; 38: 342–347Google Scholar
 22. 22.
  Stenvers DJ, Overbeek WJ. Bestaat er bij de frozen shoulder toch een benige beperking? Ned Tijdschr Geneeskd 1978; 122: 1081–1087PubMedGoogle Scholar
 23. 23.
  Groenier KH, Winters JC, Meyboom-de Jong B. Classification of shoulder complaints in general practice by means of non-metric multidimensional scaling. Arch Phys Med Rehabil 2003; 84: 812–817PubMedCrossRefGoogle Scholar
 24. 24.
  Liesdek C, Windt DAWM van der, Koes BW, et al. Soft-tissue disorders of the shoulder. A study of interobserver agreement between general practitioners and physiotherapists and an overview of physiotherapeutic treatment. Physiotherapy 1997; 83: 12–21CrossRefGoogle Scholar
 25. 25.
  Bamji AN, Erhardt CC, Price TR, et al. The painful shoulder: can consultants agree? Br J Rheumatol 1996; 35: 1172–1174PubMedCrossRefGoogle Scholar
 26. 26.
  Winter AF de, Jans MP, Scholten RJPM, et al. Diagnostic classification of shoulder disorders: inter-observer agreement and determinants of disagreement. Ann Rheum Dis 1999; 58: 272–277PubMedCrossRefGoogle Scholar
 27. 27.
  Jong AC de. Schouderklachten in de huisartspraktijk. Dissertatie. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, 1994.Google Scholar
 28. 28.
  Winters JC, Groenier KH, Sobel JS, et al. Classification of shoulder complaints in general practice by means of cluster analysis. Arch Phys Med Rehabil 1997; 78: 1369–1374PubMedCrossRefGoogle Scholar
 29. 29.
  Gezondheidsraad: RSI. Den Haag: Gezondheidsraad; 2000: publicatienummer 2000/22.Google Scholar
 30. 30.
  Diagnosecodering. Groningen: afdeling Orthopedie Academisch Ziekenhuis Groningen; 1999–2001Google Scholar
 31. 31.
  Hovelius L, Augustini BG, Fredin H, et al. Primary anterior dislocation of the shoulder in young patiënts. A ten-year prospective study. J Bone Joint Surg Am 1996; 78: 1677–1684PubMedGoogle Scholar
 32. 32.
  Luime JJ, Verhagen AP, Miedema HS, et al. Does this patient have an instability of the shoulder or a labrum lesion? JAMA 2004; 292: 1989–1999PubMedCrossRefGoogle Scholar
 33. 33.
  Luime JJ. Shoulder complaints. The occurrence, course and diagnosis. Chapter 6: Diagnostic evaluation of shoulder pain: A systematic review on the accuracy of signs and symptoms related to rotator cuff disorders. Dissertatie. Rotterdam: Erasmus Universiteit; 2004.Google Scholar
 34. 34.
  T’Jonck L, Steas F, Smet L de, et al. De relatie tussen klinische schoudertests en bevindingen van artroscopisch onderzoek. Geneeskunde en Sport 2001; 34: 15–24Google Scholar
 35. 35.
  Woodward TW, Best TM. The painful shoulder: part I. Clinical evaluation. Am Fam Physician 2000; 61: 3079–3088PubMedGoogle Scholar
 36. 36.
  Woodward TW, Best TM. The painful shoulder: part II. Acute and chronic disorders. Am Fam Physician 2000; 61: 3291–3300PubMedGoogle Scholar
 37. 37.
  Geraerts R, Steffelmans J. Echografie bij wekedelen letsels van de schouder. Een meta-analyse. Maastricht: Unigraphic; 1998.Google Scholar
 38. 38.
  Naredo E, Aguado P, Miguel E de, et al. Painful shoulder: comparison of physical examination and ultrasonographic findings. Ann Rheum Dis 2002; 61: 132–136PubMedCrossRefGoogle Scholar
 39. 39.
  Bearcroft PW, Blanchard TK, Dixon AK, et al. An assessment of the effectiveness of magnetic resonance imaging of the shoulder: literature review. Skelet Radiol 2000; 29: 673–679CrossRefGoogle Scholar
 40. 40.
  Liou JT, Wilson AJ, Totty WG, et al. The normal shoulder: common variations that simulate pathologic conditions at MR imaging. Radiology 1993; 186: 435–441PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • J. C. Winters
  • 1
 • R. L. Diercks
  • 2
 1. 1.afdeling HuisartsgeneeskundeUniversitair Medisch Centrum GroningenGroningen
 2. 2.afdeling OrthopedieUniversitair Medisch CentrumGroningen

Personalised recommendations