Advertisement

Gewrichtsklachten

 • T. O. H. de Jongh
 • P. H. T. G. Heuts
 • F. C. Breedveld

In dit hoofdstuk gaat het over klachten die optreden aan verschillende gewrichten, zonder traumatische oorzaak. De klachten kunnen aan diverse gewrichten tegelijkertijd, of na elkaar voorkomen. Bij de klachten staat pijn meestal op de voorgrond, daarnaast kunnen stijfheid, bewegingsbeperking, zwelling en roodheid optreden. Periarticulaire afwijkingen zoals bursitis, tendinitis, spier-, bot- en bindweefselafwijkingen komen in dit hoofdstuk niet aan de orde. Zij kunnen wel differentiaal-diagnostische problemen opleveren. Ook aandoeningen die alleen monoarticulaire klachten geven, worden hier niet genoemd. In dit boek zijn ook hoofdstukken gewijd aan nekpijn, schouderklachten, pijn in de elleboog, pols en handklachten, lagerugpijn, knieklachten en voetklachten. Vanzelfsprekend is er enige overlap tussen de verschillende hoofdstukken, omdat wanneer een patiënt met klachten van een gewricht komt niet altijd te voorzien is of ook klachten van andere gewrichten zullen optreden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Arnett FC, Edworth SM, Bloch DA, et al. The American Rheumatism Association 1987. Revised criteria for the classification of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1988; 31: 315–324PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Linden MW van der, Westert GP, Bakker DH de, Schellevis FG. Klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk, deel 1. Utrecht: NIVEL; 2004.Google Scholar
 3. 3.
  TNO. Preventie en gezondheid. Standaard diagnoseregistratie van reumatische ziekten. Presentatie gegevens 1994-1998. Activiteiten in 1999. Leiden: TNO-rapport PG/VGZ, 99.070; 1999.Google Scholar
 4. 4.
  Epidemiologisch Preventief Onderzoek Zoetermeer (EPOZ). Vijfde voortgangsverslag. Deel 4, Reuma. Rotterdam: Erasmus Universiteit/Instituuut Epidemiologie; 1979.Google Scholar
 5. 5.
  Star VL, Scot JC, Sherwin R, et al. Validity of selfreported rheumatoid arthritis in elderly women. J Rheumatol 1996; 23: 1862–1865PubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Kvien TK, Glennas A, Knudsrod OG, et al. The validity of selfreported diagnosis of rheumatoid arthritis: result from a population survey followed by clinical examinations. J Rheumatol 1996; 23: 1866–1871PubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Main CJ, Williams AC. ABC of psychological medicine: Musculoskeletal pain. BMJ 2002; 325: 534–536PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Bijlsma JWJ, Voorn ThB (red). Reumatologie, praktische huisartsgeneeskunde. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2000.Google Scholar
 9. 9.
  Bock, GH de. Peripheral osteoarthritis in general practice. Proefschrift. Leiden; 1994.Google Scholar
 10. 10.
  Prevoo MLL. Clinical assessments in rheumatoid arthritis. Aspects of validity and reproducibility. Proefschrift. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen; 1995.Google Scholar
 11. 11.
  Lagroo HAJM, Bosch WJHM van den, Bohnen AM, et al. NHG-Standaard Reumatoïde artritis (eerste herziening). Huisarts Wet 2002; 45(10): 534–543Google Scholar
 12. 12.
  Lisdonk EH van de, Bosch WJHM van den, Huygen FJA, Lagro-Jansen ALM (red). Ziekten in de huisartspraktijk. 4e druk. Maarssen: Elsevier/Bunge; 2003.Google Scholar
 13. 13.
  Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Bussum: Coutinho; 1998.Google Scholar
 14. 14.
  Voort H van der. Wat had u gehad willen hebben…? Over de bedoeling van de komst van de patiënt. Utrecht: NHG; 1999.Google Scholar
 15. 15.
  Sewell KL, Trentham DE. Pathogenesis of rheumatoid arthritis. Lancet 1993; 341: 283–286PubMedCrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Bijlsma JWJ, Breedveld FC, Dequeker J, et al. Leerboek reumatologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 1992.Google Scholar
 17. 17.
  Scott DL, Huskisson EC. The course of rheumatoid arthritis. Baillière’s Clinical Rheumatology 1992; 6: 1–21PubMedCrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Gorter KJ, Tan G, Verstappen WHJM, et al. NHG-Standaard Jicht. Huisarts Wet 2001; 44(7): 304–313. Herziening in 2004 op http://NHG.artsennet.nl.Google Scholar
 19. 19.
  Hjortdahl P. The influence of general practitioners’ knowledge about their patients on the clinical decisionmaking process. Scan J Prim Health Care 1992; 10: 290–294CrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Vries N de. Genetic aspects of rheumatoid arthritis. Proefschrift. Nijmegen: Katholieke Universiteit; 2001.Google Scholar
 21. 21.
  College voor zorgvoorzieningen. Diagnostisch Kompas; 2003.Google Scholar
 22. 22.
  Korst JK van der. Artritis op de schaal van Ritchie oftewel: reumatologie als klinimetrie avant la lettre. Ned Tijdschr Geneeskd 1990; 134: 422–423PubMedGoogle Scholar
 23. 23.
  Klippel JH, Dieppe PA, Ferri FF, Hollingworth P. Primary care rheumatology. London: Mosby; 1999.Google Scholar
 24. 24.
  Giacomello A, Quaratino CP, Zoppini A. Erythrocyte sedimentation rate within rheumatic disease clinics. J Rheumatol 1997; 40: 353–359Google Scholar
 25. 25.
  Persijn JP (red). Memoboek, voor diagnostiek in de eerste lijn. Samenwerkende artsenlaboratoria in Nederland (SAN); 2001.Google Scholar
 26. 26.
  Hazes JMW. Diagnostiek van artritis. In Van den Bosch WJHM, Treffers PE (red). Bijblijven: Reumatologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2001.Google Scholar
 27. 27.
  Venrooij WJ van, Putte LBA van de. Vroegdiagnostiek van reumatoïde artritis met een test op basis van een specifiek antigeen: cyclisch gecitrullineerd peptide. Ned Tijdschr Geneeskd 2003; 147(5): 191–194PubMedGoogle Scholar
 28. 28.
  Tan EM, Feltkamp TE, Smolen JS, et al. Range of antinucleair antibodies in ‘healthy’ individuals. Arthritis Rheum 1997; 1782–6Google Scholar
 29. 29.
  Wakefield RJ, Gibbon WW, Conaghan PG, et al. The value of sonography in the detection of bone erosions in patients with rheumatoid arthritis: a comparison with conventional radiography. Arthritis Rheum 2000; 43(12): 2762–2770PubMedCrossRefGoogle Scholar
 30. 30.
  Boers M. Value of magnetic imaging in rheumatoid arthritis. Lancet 2000; 356: 1458–1459PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • T. O. H. de Jongh
  • 1
 • P. H. T. G. Heuts
  • 2
 • F. C. Breedveld
  • 3
 1. 1.afdeling Huisartsgeneeskunde en VerpleeghuisgeneeskundeLeids Universitair Medisch CentrumLeids
 2. 2.Revalidatiecentrum HoensbroekHoensbroek
 3. 3.Leids Universitair Medisch CentrumLeids

Personalised recommendations