Chapter

Diagnostiek van alledaagse klachten

pp 37-50

Koorts bij kinderen

  • K. ReendersAffiliated withafdeling Huisartsgeneeskunde, Rijksuniversiteit Groningen
  • , S. WilliamsAffiliated withStudent Geneeskunde, Rijksuniversiteit Groningen
  • , P. J. J. SauerAffiliated withRijksuniversiteit Groningen

Koorts is een verhoging van de rectaal gemeten lichaamstemperatuur tot boven 38 graden Celsius. 1 2 De normale temperatuur varieert tussen 36,5 en 37,5 °C. Koorts bij kinderen is een symptoom dat zeer frequent aan de (huis)arts gepresenteerd wordt.3-6 Koorts is meestal een uiting van een onschuldige infectieziekte, maar soms van een ernstige aandoening (bijv. meningitis, pneumonie) en kan ook gepaard gaan met convulsies.