Advertisement

Gewichtstoename

 • T. O. H. de Jongh
 • M. F. Brouwer

In dit hoofdstuk wordt de klacht van de patiënt over elke gewichtstoename als uitgangspunt genomen. Er bestaat geen gangbare definitie voor gewichtstoename. Voor de klacht gewichtstoename bestaan geen objectieve criteria, het gaat om het probleem zoals de patiënt dit ervaart. Indien een mager iemand enkele kilo’s zwaarder wordt, zal dit meestal niet als klacht ervaren worden en bij een arts worden geuit. Bij personen met overgewicht is gewichtstoename meestal ongewenst en zal het als klacht worden gepresenteerd. De klacht gewichtstoename is dan ook sterk gebonden aan overgewicht.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  WHO. WHO technical report series 854 Physical status. The use and interpretation of anthropometry. Geneve: WHO; 1995.Google Scholar
 2. 2.
  Mathus-Vliegen EMH. Overgewicht. I Prevalenties en trends. Ned Tijdschr Geneesk 1998; 142 (36): 1982–1989Google Scholar
 3. 3.
  Mathus-Vliegen EMH. Overgewicht. II Determinanten van overgewicht en strategieën voor preventie. Ned Tijdschr Geneesk 1998; 142 (36): 1989–1995Google Scholar
 4. 4.
  College voor zorgverzekeringen. Diagnostisch kompas 2003.Google Scholar
 5. 5.
  CBS. Bevolking zwaarder. Voorburg/Heerlen: CBS 2002.Google Scholar
 6. 6.
  CBS. Zware mannen. Voorburg/Heerlen: CBS 2002.Google Scholar
 7. 7.
  Wadden TA, Womble LG, Stunkard AJ, Anderson DA. Psychosocial consequences of obesitas and weight loss. In: Wadden TA, Stunkard AJ, editors. Handbook of obesitas treatment. New York: Guilford Press; 2002.Google Scholar
 8. 8.
  Carpenter KM, Hasin DS, Allison DB, Faith MS. Relationship between obesity and DSM-IV major depressive disorder, suicide ideation and suicide attempts: results from a general population study. American J Public Health 2000; 90: 251–257CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Rissanen A, Heliövaara M, Lnekt P, et al. Risk of disability and mortality due to overweight in a Finnish population. BMJ 1990; 301: 835–837PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Pijl H. Adipositas: pathofysiologie en gevolgen voor de gezondheid. In: Boerhavecursus: Over- en ondergewicht 1999.Google Scholar
 11. 11.
  Bergstrom A, Pisani P, Tenet V et al. Overweight as an avoidable cause of cancer in Europe. In: J Cancer 2001 Jun 15; 92 (6): 927.Google Scholar
 12. 12.
  Fairfield KM, Willett WC, Rosner BA et al. Obesity, weight gain and ovarium cancer. Obstret Gynecol 2002; aug 100 (2): 288–296CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Okkes IM, Oskam, SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Bussum: Coutinho; 1998.Google Scholar
 14. 14.
  Linden MW van der, Westert GP, Bakker DH de, Schellevis FG. Tweede nationale studie naar ziekte en verrichtingen in de huisartspraktijk. Klachten in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht: NIVEL; 2004.Google Scholar
 15. 15.
  Bouman LN, Bernards JA. Medische fysiologie. Houten/Mechelen: Bohn Stafleu Van Loghum; 2002.Google Scholar
 16. 16.
  Meinders AE. Het begrip voor het ontstaan van adipositas neemt toe. In: Boerhavecursus: Over- en ondergewicht 1999.Google Scholar
 17. 17.
  Fava M. Weight gain and antidepressants. J Clin Psychiatry 2000; Suppl 11: 37–41Google Scholar
 18. 18.
  Dale J, Daykin J, Holder R et al. Weight gain following treatment of hyperthyroidism. Clin Endocrin 2001 Aug; 55 (2): 233–239CrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Gallo MF, Grimes DA, Schulz KF, Helmerhorst FM. Combination contraceptives: effects on weight. Cochrane Database Syst Rev. 2003; (2): CD 003987.Google Scholar
 20. 20.
  Pelkman C. Hormones and weight change. J Reprod Med 2002 Sep; 47 (9suppl): 791–794PubMedGoogle Scholar
 21. 21.
  Mehta S, Mathur D, Chaturvedi M, et al. Thyroid hormone profile in obese subjects – a clinical study. J Indian med assoc 2001; 99 (5): 260–261 272.PubMedGoogle Scholar
 22. 22.
  Douyon L, Schteingart DE. Effects of obesity and starvation on thyreoid hormone, growth hormone and cortisol secretion. Endocrinol Metab Clin North Am 2002 Mar; 31 (1): 173–189PubMedCrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  Comuzie AG, Allison DB. The search for human obesity genes. Science 1998; 280: 1374–1378CrossRefGoogle Scholar
 24. 24.
  Liu S, Serdala MK, Williamson DF, Mokdad AH, Byers T. A prospective study of alcohol intake and change in body weight among US adults. Am J Epidemiol 1994; 140: 912–920PubMedGoogle Scholar
 25. 25.
  Daansen PJ. Cognitieve gedragstherapie voor gewichtsreductie bij primaire obesitas. Huisarts Wet 2003; 46 (5): 262–266Google Scholar
 26. 26.
  Marcus M. Binge eating and obesity. In: Brownell K, Fairburn C, editers. Eating disorders and obesity. New York/London: Guilford Press; 1995.Google Scholar
 27. 27.
  American Psychiatric Association. Diagnostische criteria van de DSM IV. Swets en Zeitlinger; 1995.Google Scholar
 28. 28.
  Power C, Lake JK, Cole TJ. Measurement and long-term health risks of child and adolescent fatness. Int J Obes Relat Metab Disord 1997; 21: 507–526PubMedCrossRefGoogle Scholar
 29. 29.
  Guo SS, Roche AF, Gumlea WC et al. The predictive value of childhood body mass index values for overweight ad 35 y. Am J Clin Nutr 1994; 59: 810–819PubMedGoogle Scholar
 30. 30.
  Briefel RR, Sempos CT, Mc Dowell MA et al. Dietary methods research in the third National Health and Nutrition Examination Survey: underreporting of energy intake. Am J Clin Nutr 1997; 65 (4 suppl): 1203S-1209S.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • T. O. H. de Jongh
  • 1
 • M. F. Brouwer
  • 2
 1. 1.Leids Universitair Medisch CentrumLeids
 2. 2.Leids Universitair Medisch CentrumLeids

Personalised recommendations