Advertisement

Gynaecologische oncologie

  • R. L. M. Bekkers
  • L. Dukel
Chapter
  • 2.1k Downloads

Het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker (BVO) vindt plaats bij vrouwen van 30-60 jaar, door middel van een uitstrijkje iedere vijf jaar door de huisarts. Uitslagen worden weergegeven volgens het KOPAC-B-systeem. De tabel geeft het KOPAC-B-systeem weer en de relatie tussen KOPAC-B, PAP-uitslagen en het histologisch equivalent.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • R. L. M. Bekkers
  • L. Dukel

There are no affiliations available

Personalised recommendations