Advertisement

Obstetrie

  • R. L. M. Bekkers
  • L. Dukel
Chapter
  • 2.3k Downloads

Preconceptionele zorg bestaat uit het evidence based voorlichten van patiënte en partner over risico's, te nemen maatregelen (aanpassen medicatie) en verwachtingen bij een eventuele zwangerschap.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • R. L. M. Bekkers
  • L. Dukel

There are no affiliations available

Personalised recommendations