Advertisement

Algemeen

  • R. L. M. Bekkers
  • L. Dukel
Chapter
  • 2.2k Downloads

De anamnese bij gynaecologie/obstetriepatiënten bevat naast de speciële anamnese ook een algemene anamnese en tractusanamnese. De speciële anamnese kan worden afgenomen voor de diverse subdisciplines binnen de gynaecologie/obstetrie. Afhankelijk van het probleem kunnen onderdelen van deze speciële anamnese ook binnen de andere subdisciplines in meer of mindere mate aan bod komen. Onderstaande anamneses bieden slechts een handvat in de anamnese.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • R. L. M. Bekkers
  • L. Dukel

There are no affiliations available

Personalised recommendations