Advertisement

Tenniselleboog

  • F. J. G. Backx
Chapter
  • 1.5k Downloads

Een berucht overbelastingsletsel van de elleboog is de zogenaamde tenniselleboog of epicondylitis humeri lateralis. Deze insertietendopathie komt frequent voor bij tennissers, badmintonners, ijshockeyers en turners. De aandoening is dus minder sporttakgebonden (slechts 20% ontstaat in de tennissport) dan de populaire benaming doet vermoeden. De aandoening wordt vooral gezien bij huisvrouwen en bij mensen die in het dagelijks leven de strekspieren van de pols op een ongebruikelijke manier veelvuldig hebben gebruikt zoals bij het handmatig indraaien van schroeven of zwaar tillen. De blessure wordt dan ook in het bijzonder waargenomen bij personen in de leeftijd van 35-55 jaar.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • F. J. G. Backx
    • 1
  1. 1.Universitair Medisch CentrumUtrecht

Personalised recommendations