Advertisement

Enkelletsels (acuut)

  • C. N. Van Dijk
Chapter

Het acute enkelletsel is een van meest voorkomende letsels van het bewegingsapparaat. De enkel kan zijn gebroken, de enkelbanden kunnen zijn uitgerekt of in het ergste geval gescheurd. Als men vermoedt dat de enkel is gebroken moet de patiënt worden verwezen. Een uitgerekte band geneest meestal vanzelf, terwijl een gescheurde band behandeling vereist. In beide gevallen is er vlak na het ongeval sprake van een dikke, pijnlijke enkel die niet betrouwbaar te onderzoeken is. Fysisch-diagnostisch onderzoek van de enkel enkele dagen na het ongeval is wel betrouwbaar omdat de enkel dan minder gezwollen en pijnlijk is, zodat eventuele hematoomverkleuring zichtbaar wordt en de stabiliteit getest kan worden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • C. N. Van Dijk
    • 1
  1. 1.Academisch Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations