Advertisement

Achillespeesrupturen

  • L. P. A. Bom
Chapter
  • 1.4k Downloads

Rupturen van de achillespees komen frequenter voor dan vroeger, mede doordat sportieve activiteiten tot hogere leeftijd worden volgehouden. In Finland is de incidentie tussen 1979 en 2000 met een factor vier toegenomen. Betrouwbare Nederlandse incidentiecijfers zijn niet beschikbaar, maar het is waarschijnlijk dat het beeld niet veel afwijkt van dat van Finland. De ruptuur ontstaat vooral tussen het 20e en 50e levensjaar en treedt het meest op bij sporten zoals badminton, tennis en volleybal: sporten met veel snelle bewegingen op relatief harde ondergrond.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • L. P. A. Bom
    • 1
  1. 1.Jeroen Bosch Ziekenhuiss-Hertogenbosch

Personalised recommendations