Advertisement

De stap Kunnen

  • Marieke van der Burgt
  • Frank Verhulst

‘Tussen Willen en Doen staan praktische bezwaren’. Menigeen weet, uit de beroepspraktijk of uit eigen ervaring, dat het voornemen om iets te doen een belangrijke rol speelt, maar nog geen garantie is dat het ook zal lukken. Niet voor niets bestaat de uitdrukking dat iets ‘gemakkelijker is gezegd dan gedaan’. Dat geldt niet alleen voor notoir moeilijke veranderingen zoals stoppen met roken, ‘lijnen’ of regelmatig studeren. Ook wanneer er een oprechte intentie bestaat om thuis te oefenen, een orthese te dragen, op de houding te letten of meer te bewegen, zijn er tal van factoren die het uitvoeren van dat voornemen bemoeilijken of vergemakkelijken.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Marieke van der Burgt
  • Frank Verhulst

There are no affiliations available

Personalised recommendations