Advertisement

De stap Willen

  • Marieke van der Burgt
  • Frank Verhulst
Chapter

Wanneer een patiënt ervoor openstaat om zijn probleem te onderzoeken en te bespreken en hij begrijpt wat er aan de hand is, komt de stap Willen aan de orde. Deze stap verwijst naar de bereidheid van de patiënt om een oplossing te zoeken, een oplossing te kiezen, die uit te proberen of die (korte of langere tijd) toe te passen. Zonder die bereidheid zal er van Doen niet veel terechtkomen, zelfs als de mogelijkheden aanwezig zijn. In de stappenreeks van de voorlichting wordt deze bereidheid aangegeven met de stap Willen. In andere modellen van voorlichting en gedragsverandering is de term intentie, gedragsintentie of motivatie gangbaar.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Marieke van der Burgt
  • Frank Verhulst

There are no affiliations available

Personalised recommendations