Advertisement

De stap Begrijpen

  • Marieke van der Burgt
  • Frank Verhulst

Therapeuten geven veel informatie over het gezondheidsprobleem en de behandeling. De meeste patiënten hebben daar ook behoefte aan. Ze hebben informatie, kennis nodig om hun situatie te begrijpen. Het gaat dan om kennis over de ziekte, de oorzaak, de verschillende behandelmogelijkheden, het verwachte resultaat van de behandeling en andere factoren. Die kennis helpt hen om grip te krijgen op hun situatie, om angst te kunnen hanteren en met de ziekte of beperking om te gaan.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Marieke van der Burgt
  • Frank Verhulst

There are no affiliations available

Personalised recommendations