Advertisement

Voorlichting in het paramedisch handelen

  • Marieke van der Burgt
  • Frank Verhulst

Voorlichting in de paramedische behandeling betreft enerzijds informatie over de aandoening en de behandeling. Anderzijds gaat de voorlichting over het omgaan met klachten, oefeningen doen of veranderen van gewoonten. Kortom, de voorlichting gaat vaak over gedrag. Niet alleen over gedrag zolang de behandeling duurt, maar vaak ook over gedrag daarna en (verandering van) gewoonten. Dit om gezondheidsproblemen in de toekomst te voorkómen. Veranderen van gedrag gaat echter niet zomaar. Daarom besteedt de therapeut veel aandacht aan voorlichting, om de patiënt te motiveren en te begeleiden bij gedragsverandering.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Marieke van der Burgt
  • Frank Verhulst

There are no affiliations available

Personalised recommendations