Advertisement

Hoe kan ik de draad weer oppakken?

  • Joke Kragten
Part of the Leven met een sociale fobie book series (AGG)

Abstract

Mensen die heel lang sociaal-fobisch zijn geweest en die fobie met succes bestreden hebben, zullen na een geslaagde (zelf)therapie ineens onvermoede mogelijkheden voor zich zien. Uiteraard heeft iedereen zo zijn grenzen en een sociaal-fobische medewerker van de plantsoenendienst zal niet ineens filosofie gaan studeren. Maar hij zal misschien wel voor het eerst een weerwoord hebben tegen een collega die altijd een grote mond heeft. En een filosoof zal na de (zelf)therapie misschien een baan als docent maatschappijleer aannemen in plaats van tot in lengte van dagen als barkeeper de kost te moeten verdienen. Wanneer de (zelf)therapie slaagt, durf je — misschien wel voor het eerst — van je eigen talenten gebruik te maken.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • Joke Kragten

There are no affiliations available

Personalised recommendations