Advertisement

Welke behandelingen bestaan er?

  • Joke Kragten
Part of the Leven met een sociale fobie book series (AGG)

Abstract

Er zijn op dit moment verschillende behandelmogelijkheden voor de sociale fobie waarvan is bewezen dat ze effectief zijn: gedragstherapeutische technieken — waaronder sociale-vaardigheidstraining -, cognitieve technieken en medicatie. Verschillende onderdelen van de gedragstherapie en de cognitieve therapie kun je zelf toepassen. En kom je er alleen niet uit of vind je het gewoon prettiger om het onder begeleiding van een ervaren therapeut te doen, dan kun je je altijd wenden tot een instelling voor geestelijke gezondheidszorg bij jou in de buurt of bij een vrijgevestigd therapeut. Voor een medicamenteuze behandeling (pillen) moet je altijd bij een huisarts of een psychiater zijn, omdat die een medische achtergrond hebben. Psychiaters zijn net als psychologen/therapeuten te vinden bij GGZ-instellingen, afdelingen psychiatrie van ziekenhuizen of in het vrijgevestigde circuit.

In dit hoofdstuk worden de drie genoemde behandelmogelijkheden uitgebreid besproken en toegelicht.

Literatuur

  1. Clark, D. en A. Wells (1996). Een cognitief model van sociale fobie. Psychotherapie nr. 1: p. 5-36.Google Scholar
  2. Balkom, A. van, P. van Oppen en R. van Dyck (red.) (2000). Behandelingsstrategieën bij angststoornissen (serie Cure & Care development). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
  3. Sterk, F. en S. Swaen (2000). Denk je sterk, denk je zeker. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers.Google Scholar
  4. Farmacotherapeutisch Kompas, 2002. Commissie Farmaceutische Hulp (CFH) van het College voor zorgverzekeringen.Google Scholar
  5. Balkom, A. van, P. van Oppen en R. van Dyck (red.) (2000). Behandelingsstrategieën bij angststoornissen (serie Cure & Care development). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • Joke Kragten

There are no affiliations available

Personalised recommendations