Advertisement

Het toepassen van theorieën

  • A. P. Buunk
  • P. Veen

Abstract

Het aantal AIDS-slachtoffers is ook in Nederland de laatste jaren sterk aan het stijgen. Tussen 1991 en 2000 worden meer dan 6000 nieuwe AIDS-diagnosen verwacht. De ziekte AIDS leidt meer dan andere ziekten vaak tot stigmatisering en isolatie van de slachtoffers. Voor een goede psychosociale begeleiding van mensen met AIDS zijn niet alleen vrijwilligers nodig; ook moet er extra geld komen om voldoende professionele hulp te garanderen. Een groep vrijwilligers van het – denkbeeldige – landelijke AIDS Interventie Team (AIT) vraagt zich daarom af hoe zij te werk moet gaan bij het opzetten van een landelijke campagne om geld bijeen te brengen voor de begeleiding van mensen met AIDS. Een gedeelte van de groep is van mening dat de campagne een niet al te dramatisch karakter moet hebben, aangezien voldoende bekend is dat het heel erg is om AIDS te hebben. Deze groepsleden gaan ervan uit dat dit feit op zichzelf mensen er wel toe zal bewegen een ruime bijdrage te geven. Zij zijn bang dat een teveel aan gruwelijke verhalen, foto’s enzovoort, de mensen alleen maar zal afschrikken en een averechts effect zal hebben op de bereidheid te helpen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© A.P. Buunk, Groningen en P. Veen, Weybridge (Engeland) 1995

Authors and Affiliations

  • A. P. Buunk
  • P. Veen

There are no affiliations available

Personalised recommendations