Advertisement

Het laatste LOODje

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

Een 57-jarige man uit Polen, opkoper van accu’s, wordt opgenomen wegens een alcoholische pancreatitis (hetgeen pijn in epigastrio veroorzaakt, uitstralend naar de rug). De afgelopen jaren werd hij eerder tweemaal klinisch behandeld voor een alcoholische keto-acidose (zie ook ziektegeschiedenis 52). Hij vertelt regelmatig last te hebben van jicht.

Literatuur

  1. New Engl J Med 1996;334:445–451.Google Scholar

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 58–59 en 1019–1023.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations