Skip to main content

8 Analyse van kwalitatief onderzoeksmateriaal

 • Chapter
Kwalitatief onderzoek

Part of the book series: Huisarts en Wetenschap ((HEW))

Samenvatting

Na het inleidend artikel over de methodologie van kwalitatief onderzoek van Philipsen en Vernooy1 en het artikel van Hak over de waarnemingsmethoden bij dit type onderzoek2 (hoofdstuk 1 en 2 van dit boek) is dit het derde artikel in de serie die in 2004 in Huisarts en Wetenschap is verschenen.

*Eerder verschenen in Huisarts & Wetenschap 2004;47(12):565-70.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Institutional subscriptions

Similar content being viewed by others

Literatuur

 1. Philipsen H, Vernooij-Dassen M. Kwalitatief onderzoek: nuttig, onmisbaar en uitdagend. Huisart Wet 2004;47:454-7.

  Article  Google Scholar 

 2. Hak T. Waarnemingsmethoden in kwalitatief onderzoek. Huisarts Wet 2004;47:502-8.

  Article  Google Scholar 

 3. Geerts G, Heestermans H. Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. Utrecht: Van Dale Lexicografie, 1984:177.

  Google Scholar 

 4. Wester F. Strategieën voor kwalitatief onderzoek. Muiderberg: Coutinho, 1987.

  Google Scholar 

 5. Strauss A, Corbin J. Basics of qualitative research. Londen: Sage, 1990.

  Google Scholar 

 6. Mayring P. Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim: DSV, 1987.

  Google Scholar 

 7. Spradley JP. Participant observation. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1980.

  Google Scholar 

 8. Wester F, Verbrugge N. Op zoek naar boodschappen in sitcoms. Sociologische Gids 2000;43:243-67.

  Google Scholar 

 9. Glaser BG, Strauss AL. The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. Chicago: Aldine, 1967.

  Google Scholar 

 10. Wester F, Peters V. Kwalitatieve analyse: uitgangspunten en procedures. Bussum: Coutinho, 2004.

  Google Scholar 

 11. Freeman AC, Sweeney K. Why general practitioners do not implement evidence: qualitative study. bmj 2001;323:1100-2 (zie www.bmj.com voor het volledige artikel).

Download references

Authors

Editor information

P.L.B.J. Lucassen T.C. olde Hartman

Copyright information

© 2007 Bohn Stafleu van Loghum

About this chapter

Cite this chapter

Wester, F. (2007). 8 Analyse van kwalitatief onderzoeksmateriaal. In: Lucassen, P., Hartman, T.o. (eds) Kwalitatief onderzoek. Huisarts en Wetenschap. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-313-6373-5_8

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-313-6373-5_8

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-313-4998-2

 • Online ISBN: 978-90-313-6373-5

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection

Publish with us

Policies and ethics