Skip to main content

6 Participeren in ziekte en zorg: meer over kwalitatief onderzoek

 • Chapter
Kwalitatief onderzoek

Part of the book series: Huisarts en Wetenschap ((HEW))

 • 8664 Accesses

Samenvatting

Naast open interviews, focusgroepdiscussies en waarneming is participatie van eminent belang in kwalitatief onderzoek. In vier beschouwingen over kwalitatief onderzoek die in 2004 in Huisarts & Wetenschap gepubliceerd zijn, is de methodologische en epistemologische waarde van participatie opvallend afwezig.

*Huisarts & Wetenschap 2006;49(4):197-201.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Institutional subscriptions

Similar content being viewed by others

Literatuur

 1. Philipsen H, Vernooij-Dassen M. Kwalitatief onderzoek nuttig, onmisbaar en uitdagend. Huisarts Wet 2004;47:454-7.

  Article  Google Scholar 

 2. Hak T. Waarnemingsmethoden in kwalitatief onderzoek. Huisarts Wet 2004;47:502-8.

  Article  Google Scholar 

 3. Wester F. Analyse van kwalitatief onderzoeksmateriaal. Huisarts Wet 2004;47:565-70.

  Article  Google Scholar 

 4. Zwieten M van, Willems D. Waardering van kwalitatief onderzoek. Huisarts Wet 2004;47:631-5.

  Google Scholar 

 5. Pasman R. Verplegen bij versterven; de meerwaarde van intensief participeren. kwalon 2005;10:20-4.

  Google Scholar 

 6. Coolen C, Mommersteeg G. Dansende antropologen. Een pas de deux in het veld. kwalon 2002;7:18-24.

  Google Scholar 

 7. Kuckert A. Fremde Sprachen, andere Sitten: Kulturkenntnis in der Pflege. Doctoraal Scriptie Antropologie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2001.

  Google Scholar 

 8. The AM. In de wachtkamer van de dood. Leven en sterven met dementie in een verkleurende samenleving. Amsterdam: Thoeris, 2004.

  Google Scholar 

 9. Vermeulen E. Een proeve van leven. Praten en beslissen over extreem te vroeg geboren kinderen. Amsterdam: Aksant, 2001.

  Google Scholar 

 10. Zaman S. Broken limbs, broken lives: Ethnography of a hospital ward in Bangladesh. Amsterdam: Aksant, 2005.

  Google Scholar 

 11. The AM. Palliatieve behandeling en communicatie: Een onderzoek naar het optimisme op herstel van longkankerpatiënten. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1999.

  Google Scholar 

 12. Pool R. Vragen om te sterven. Euthanasie in een Nederlands ziekenhuis. Rotterdam: wyt Uitgeefgroep, 1996.

  Google Scholar 

 13. Gibson D. The body in hospitalisation. A study of doctors, nurses and patients in a Cape Town teaching hospital. Proefschrift. South Africa: University of Western Cape, 1999.

  Google Scholar 

 14. Dongen E van. Zwervers, knutselaars, strategen. Gesprekken met psychotische mensen. Amsterdam: Thesis, 1994.

  Google Scholar 

 15. The AM. Emotie en inzicht: Eigen onderzoekservaringen als data. Medische Antropologie 1999;11:323-34.

  Google Scholar 

 16. Nijhof G. ‘Openheid’ in kwalitatieve interviews ter discussie. kwalon 2000;5:4-10.

  Google Scholar 

 17. French DJ, et al. Participant observation as a patient in a rehabilitation hospital. Rehabilitation Psychology 1972;19:89-95.

  Article  Google Scholar 

 18. Geest S van der, Sarkodie S. The fake patient: A research experiment in a Ghanaian hospital. Social Science & Medicine 1999;47:1373-81.

  Article  Google Scholar 

 19. Geest S van der. In een Ghanees ziekenhuis. kwalon 2001;6:24-8.

  Google Scholar 

 20. Nijhof G. Ziekenwerk. Een kleine sociologie van alledaags ziekenleven. Amsterdam: Aksant, 2001.

  Google Scholar 

Download references

Authors

Editor information

P.L.B.J. Lucassen T.C. olde Hartman

Copyright information

© 2007 Bohn Stafleu van Loghum

About this chapter

Cite this chapter

van der Geest, S. (2007). 6 Participeren in ziekte en zorg: meer over kwalitatief onderzoek. In: Lucassen, P., Hartman, T.o. (eds) Kwalitatief onderzoek. Huisarts en Wetenschap. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-313-6373-5_6

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-313-6373-5_6

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-313-4998-2

 • Online ISBN: 978-90-313-6373-5

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection

Publish with us

Policies and ethics