Skip to main content

3 Systematiek en toepassing van de kwalitatieve survey

 • Chapter
Kwalitatief onderzoek

Part of the book series: Huisarts en Wetenschap ((HEW))

 • 9132 Accesses

Samenvatting

Een groot deel van al het kwalitatief onderzoek bestaat uit de uitvoering en analyse van een beperkt aantal (minder dan vijftig) halfgestructureerde interviews met het doel de verscheidenheid te beschrijven van ideeën, ervaringen en gedragingen in een bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld artsen, mantelzorgers, reumapatiënten, daklozen). De interviews worden in de analyse per onderwerp vergeleken en samengevat tot één of meer thema’s of typen. In de rapportage worden de verschillende categorieën toegelicht met citaten uit de interviews.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Institutional subscriptions

Similar content being viewed by others

Literatuur

 1. Merriam SB. Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey-Bass, 1998.

  Google Scholar 

 2. Yefimov V. On pragmatic institutional economics. Paper for the eaepe Conference, november 7-10, 2003, Maastricht. http://eaepe.infonomics.nl/papers/Yefimov.pdf (geraadpleegd juni 2005).

 3. Baker C, Wuest J, Stern PN. Method slurring: the grounded theory/phenomenology example. J Advanced Nursing 1992;17(11):1355-60.

  Article  CAS  Google Scholar 

 4. Caelli K, Ray L, Mill J. ‘Clear as mud’: Toward greater clarity in generic qualitative research. The International J Qualitative Methods, 2003. http://www.ualberta.ca/iiqm/backissues/2_2/caellietal.htm (geraadpleegd juni 2005).

 5. Wester F. Strategieën voor kwalitatief onderzoek. 3e druk. Bussum: Coutinho, 1995.

  Google Scholar 

 6. Baarda D, Goede Md, Theunissen J. Basisboek kwalitatief onderzoek. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. 2e druk. Groningen: Stenfert Kroese, 2005.

  Google Scholar 

 7. Fink, Arlene (2003). The survey handbook. 2nd edition. Reeks The survey Kit deel 1. Thousand Oaks: Sage.

  Google Scholar 

 8. Stenius B, Cunnington AM. House dust mites and respiratory allergy: a qualitative survey of species occurring in Finnish house dust. Scandinavian Journal of Respiratory Diseases 1972;53(6):338-48.

  CAS  PubMed  Google Scholar 

 9. Debski R, Gruba P. A qualitative survey of tertiary instructor attitudes towards project-based call. Computer assisted language learning 1999;12(3):219-39.

  Article  Google Scholar 

 10. Stoele MTM, Luijendijk HJ, Tiemijer H, Heeringa H, Jansen HAM. Langdurig gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen door ouderen. Een kwantitatieve longitudinale analyse en een kwalitatieve survey onder gebruikers en voorschrijvende artsen in Rotterdam. Rotterdam: ivo, 2004.

  Google Scholar 

 11. Boeije HR. Analyseren in kwalitatief onderzoek: denken en doen. Amsterdam: Boom, 2005.

  Google Scholar 

 12. Wester F, Peters V. Kwalitatieve analyse: uitgangspunten en procedures. Bussum: Coutinho, 2004.

  Google Scholar 

 13. Smaling A. Inductieve, analoge en communicatieve generalisatie. In: Wester F, Smaling A, Mulder L, editors. Praktijkgericht kwalitatief onderzoek. Bussum: Coutinho, 2000.

  Google Scholar 

 14. Freeman AC, Sweeney K. Why general practitioners do not implement evidence: a qualitative study. bmj 2001;323:1100-2.

  Article  CAS  PubMed Central  PubMed  Google Scholar 

 15. Maso I, Smaling A. Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie. Amsterdam: Boom, 1998.

  Google Scholar 

Download references

Authors

Editor information

P.L.B.J. Lucassen T.C. olde Hartman

Copyright information

© 2007 Bohn Stafleu van Loghum

About this chapter

Cite this chapter

Jansen, H. (2007). 3 Systematiek en toepassing van de kwalitatieve survey. In: Lucassen, P., Hartman, T.o. (eds) Kwalitatief onderzoek. Huisarts en Wetenschap. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-313-6373-5_3

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-313-6373-5_3

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-313-4998-2

 • Online ISBN: 978-90-313-6373-5

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection

Publish with us

Policies and ethics