Advertisement

6 Hoortoestellen en hoorimplantaten

 • J.A.P.M. Laat
 • A.F.M. Snik
Chapter
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Een hoortoestel maakt voor slechthorenden geluiden uit de omgeving weer hoorbaar.

Literatuur

 1. Chorus AMJ, Kremer A, Oortwijn WJ, Schaapveld K. Slechthorendheid in Nederland. TNO Rapport 95-076. Leiden: TNO Preventie en Gezondheid, 1995.Google Scholar
 2. Clark G. Cochlear Implants. Fundamentals and applications. New York: Springer Verlag, 2003.CrossRefGoogle Scholar
 3. De Laat JAPM. Meer oor voor gehoor. In: VGM Chiel et al. (red.). Ontwikkelingen in de Geriatrie; Boerhaave Cursus voor Verpleeghuisartsen (pp. 141-59). Leiden: Boerhaave Commissie LUMC, 2004.Google Scholar
 4. Dillon H. Hearing Aids. Turramurra, Australia: Boomerang Press, 2001.Google Scholar
 5. Miller DA, Fredrickson JM. Implantable hearing aids. In: M Valente, H Hosford-Dunn, RJ Roeser. Audiology Treatment. New York: Thieme, 2000.Google Scholar
 6. Nederlandse Vereniging voor Audiologie. Leerboek audiologie, hoofdstuk over hoortoestellen. http://www.audiologieboek.nl/niveau2/hfd9/9-2-1.htm.
 7. Snik AFM, Bosman AJ, Mylanus EAM, Cremers CWRJ. Candidacy for the bone-anchored hearing aid. Audiol Neuro Otol 2004;9:190-6.CrossRefGoogle Scholar
 8. Spindel JH. Middle ear implantable hearing devices. Am J Audiol 2002;11:104-13. www.nvvs.nl (website van de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden met veel informatie voor patiënten over slechthorendheid, gehooronderzoek en -revalidatie). www.oorakel.nl (specifieke productinformatie over hoorhulpmiddelen).PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2007

Authors and Affiliations

 • J.A.P.M. Laat
 • A.F.M. Snik

There are no affiliations available

Personalised recommendations