Advertisement

17 Farynx

  • A.G.M. Schilder
  • B. Kremer
Chapter
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

De farynx strekt zich uit van de schedelbasis tot het niveau van de onderrand van het cartilago cricoidea, waar de farynx overgaat in de slokdarm (figuur 17.1).

Literatuur

  1. Cotton RT, Myer CM (eds.). Practical Pediatric Otolaryngology. Philadelphia/New York: Lippincott Williams and Wilkins, 1999.Google Scholar
  2. Kempen MJ van, Rijkers GT, Van Cauwenberge PB. The immune response in adenoids and tonsils. Int Arch Allergy Immunol 2000;122(1):8-19.PubMedCrossRefGoogle Scholar
  3. Staaij BK van, Akker EH van den, Rovers MM, Hordijk GJ, Hoes AW, Schilder AGM. Effectiveness of adenotonsillectomy in children with mild symptoms of throat infections or adenotonsillar hyper-trophy: open, randomised controlled trial. BMJ 2004;329(7467):651.PubMedCentralPubMedCrossRefGoogle Scholar
  4. Velde CJH van de, Krieken JHJM van, Mulder PHM de, Vermorken JB (eds.). Oncologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005.Google Scholar
  5. Voor meer informatie over schisis: zie de website van de Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen (NVSCA): http://www.schisis-cranio.nl/.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2007

Authors and Affiliations

  • A.G.M. Schilder
  • B. Kremer

There are no affiliations available

Personalised recommendations