Advertisement

14 Reconstructieve chirurgie van neus en aangezicht

 • K.J.A.O. Ingels
 • P.J.F.M Lohuis
 • G.J. Nolst Trenité
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

In het laatste decennium is de kno-arts een steeds grotere rol gaan spelen bij een veelvoud aan reconstructieve ingrepen van neus en aangezicht.

Literatuur

 1. Lohuis PJFM, Rie MA de, Balm AJM. Cutaneous malignancies of the Head and Neck. In: HD Vuyk & PJFM Lohuis (eds). Facial Plastic and Reconstructive surgery (pp. 383-408). London: Hodder Publishers, 2006.Google Scholar
 2. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. Richtlijn behandeling van patiënten met basaalcelcarcinomen. Utrecht: Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, 2003.Google Scholar
 3. Nolst Trenité GJ. Rhinoplasty, a practical guide to functional and aesthetic nose (3rd ed.) (with interactive DVD) (Chap. 15, pp. 149-167). The Hague: Kugler Publications, 2005.Google Scholar
 4. Richtlijn Melanoom van de huid. Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling. Alphen aan den Rijn: Van Zuiden Communications, 2005.Google Scholar
 5. Vuyk HD. Neusreconstructie na tumorchirurgie. Ned Tijdschr KNO-heelkd 1998;4(1):11-20.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2007

Authors and Affiliations

 • K.J.A.O. Ingels
 • P.J.F.M Lohuis
 • G.J. Nolst Trenité

There are no affiliations available

Personalised recommendations