Advertisement

12 Aandoeningen van de neus

  • W.J. Fokkens
  • P.B. van Cauwenberge
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Bij een congenitale atresie van de choanae is de overgang van de neusholten naar de nasofarynx afgesloten door een benige plaat of een bind-weefselschot.

Literatuur

  1. Brenkman CJ, Vries N de (eds.). Neusbijholtenchirurgie. Den Haag: Kugler, 2002.Google Scholar
  2. Huizing EH, Groot JAM de. Functional reconstructive nasal surgery; hoofdstuk Pathology. Stuttgart: Thieme, 2003.Google Scholar
  3. Mygind N, Dahl R, Pedersen S, Thestrup-Pederson K. Essential Allergy. Blackwell Science, 1996.Google Scholar
  4. Nolst Trenité GJ (ed.). Rhinoplasty. A practical guide to functional and agesthic surgery of the nose. Amsterdam: Kugler, 1998.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2007

Authors and Affiliations

  • W.J. Fokkens
  • P.B. van Cauwenberge

There are no affiliations available

Personalised recommendations