Advertisement

Huidige levensfase

  • Karen van Kordelaar
  • Astrid Vlak
  • Yolande Kuin
  • Gerben Westerhof

Samenvatting

Ons leven kan worden opgedeeld in levensfasen. Zo heb je grofweg de kindertijd, de adolescentie, de vroege volwassenheid, de middelbare leeftijd, de vroege ouderdom en de late ouderdom.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

  • Karen van Kordelaar
  • Astrid Vlak
  • Yolande Kuin
  • Gerben Westerhof

There are no affiliations available

Personalised recommendations