Advertisement

5 Zuurgraad, buffersystemen en speeksel

Chapter
 • 904 Downloads

Samenvatting

 • In het algemeen is de bicarbonaat/carbonaatbuffer het belangrijkste buffersysteem in speeksel; de buffercapaciteit is recht evenredig met de secretiesnelheid van speeksel; een hogere bicarbonaatconcentratie resulteert in hogere pH en hogere buffercapaciteit van speeksel. Bicarbonaat wordt vooral door de gl. parotidea uitgescheiden.

 • De pH van muceus speeksel is minder sterk afhankelijk van de secretiesnelheid dan die van PAR-speeksel. Dit houdt in dat ook de pH van totaal rustspeeksel niet sterk afhankelijk is van de secretiesnelheid.

 • Er is een duidelijk negatieve correlatie tussen de buffercapaciteit van totaalspeeksel, voornamelijk bepaald door de bicarbonaatconcentratie, en cariës. Met andere woorden: een hoge secretiesnelheid en hoge pH geven de gebitselementen de beste bescherming tegen zuurinwerking.

 • Hemodialysepatiënten hebben een hoge pH van totaal rustspeeksel, waardoor zij ondanks verschijnselen van xerostomie minder cariësgevoelig zijn. Deze patiënten hebben wel een verhoogd risico op tandsteenvorming.

Literatuur

 1. Edgar W.M. The role of saliva in the control of pH changes in human dental plaque. Caries Res. 10, (1976)241–254.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. Geddes D.A.M. Acids produced by human dental plaque metabolism in situ. Caries Res. 9, (1975)98–109.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Järvinen V.K., I.I. Rytömaa en O.P. Heinonen. Risk factors in dental erosion. J. Dent. Res. 70, (1991)942–947.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Kimoto M., M. Kishino, Y. Yura en Y. Ogawa. A role of salivary carbonic anhydrase VI in dental plaque. Archs Oral Biol. 51, (2006)117–122.CrossRefGoogle Scholar
 5. Kivelä J., S. Parkkila, A.K. Parkkila en H. Rajaniemi. A low concentration of carbonic anhydrase isoenzyme VI in whole saliva is associated with caries prevalence. Caries Res. 33, (1999)178–184.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. Lagerlöf F. Effects of flow rate and pH on calcium phosphate saturation in human parotid saliva. Caries Res. 17, (1983)403–411.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. Lagerlöf F. en C. Dawes. Effect of sucrose as a gustatory stimulus on the flow rates of parotid and whole saliva. Caries Res. 19, (1985)206–211.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. Leinonen J., J. Kivelä, S. Parkkila, A.K. Parkkila en H. Rajaniemi. Salivary carbonic anhydrase isoenzyme VI is located in the human enamel pellicle. Caries Res. 33, (1999)185–190.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. Mandel I.D. Relation of saliva and plaque to caries. J. Dent. Res. 53, (1974)246–266.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. Moritsuka M., Y. Kitasako, M.F. Burrow, M. Ikeda, J. Tagami en S. Nomura. Quantitative assessment for stimulated saliva flow rate and buffering capacity in relation to different ages. J. Dent. 34, (2006)716–720.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. Savica V., L. Calo, D. Santoro, P. Monardo, A. Granata en G. Bellinghieri. Salivary phosphate secretion in chronic kidney disease. J. Renal Nutrit. 18, (2008)87–90.CrossRefGoogle Scholar
 12. Schuurs A.H.B. Gebitspathologie. Afwijkingen van de harde tandweefsels. Samsom Stafleu, Houten, 1999.Google Scholar
 13. Speirs R.L. Secretion of saliva by human lip mucous glands and parotid glands in response to gustatory stimuli and chewing. Archs Oral Biol. 29, (1984)945–948.CrossRefGoogle Scholar
 14. Sreebny M. Salivary flow and dental caries. In: B. Guggenheim (ed.), Cariology today. Karger Basel, 1984, pp.56–59.Google Scholar
 15. Supuran T., A. Scozzafava en A. Casini. Carbonic anhydrase inhibitors. Med. Res. Rev. 23, (2003)146–189.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 16. Tatevossian A. Buffering capacity in human dental plaque fluid. Caries Res. 11, (1977)216–222.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 1. 1.Sectie Orale BiochemieAcademisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), Vrije Universiteit en Universiteit van AmsterdamAmsterdam

Personalised recommendations