Advertisement

26 Richtlijnen voor behandeling van patiënten met speekselklachten

Chapter
 • 846 Downloads

Samenvatting

De in dit hoofdstuk beschreven richtlijnen zijn onvolledig en dienen vooral als aandacht richtend te worden beschouwd. Benadrukt moet worden dat veel behandelingen van speekselklachten bij patiënten wel verlichting kunnen geven zonder echt curatief te werken. Aanvullingen en verbeteringen vanuit de praktijk zijn zeker te geven en worden door de auteurs zeer op prijs gesteld.

Vanzelfsprekend dienen de door de tandarts te nemen maatregelen altijd te berusten op een goed begrip en inzicht, dit vooral om overmatige medische handelingen (polypragmasie) te voorkomen. Naast kennis van zaken zal iedere behandeling voor een belangrijk deel moeten zijn gefundeerd op een goed inzicht in de wensen en karaktereigenschappen van de individuele patiënt. Het is van groot belang dat de behandelaar weet waar wel of niet een goed resultaat van de behandeling is te verwachten en vooral ook waar een eventuele medicamenteuze of afwachtende therapie vertragend werkt op een noodzakelijke chirurgische ingreep. Ten aanzien van de medicamenteuze behandeling is een goed overleg tussen huisarts/specialist en tandarts uiteraard nodig.

Inzicht in en kennis van de betekenis van speeksel voor de mondgezondheid dragen bij tot een optimale behandeling van patiënten met orale klachten die berusten op afwijkingen in speeksel. Wanneer de inhoud van dit boek hieraan een bijdrage heeft geleverd dan heeft het aan zijn doel beantwoord.

Literatuur

 1. Abraham-Inpijn L. Voorkoming van medische accidenten. Elsevier-Bunge, Maarssen, 2000.Google Scholar
 2. Arglebe C. Biochemistry of human saliva. Adv. Otorhinolaryngol. 26, (1981)97–234.PubMedGoogle Scholar
 3. Burlage F.K., A. Vissink e.a., 2001. Variability of flow rate when collecting stimulated human parotid saliva. Eur J Oral Sci. 2005 Oct;113(5):386–390Google Scholar
 4. Chee K.Y., D. Lee, D. Byron, D. Naidoo en A. Bye. A simple collection method for saliva in children: potential for home monitoring of carbamazepine therapy. Br. J. Clin. Pharmac. 35, (1993)311–313.CrossRefGoogle Scholar
 5. Duinkerke A.S. Medische anamnese in de tandartsenpraktijk. Ned. Tijdschr. Tandheelkd. 92, (1985)399–403.PubMedGoogle Scholar
 6. Forsthofel S., A.S. Duinkerke en J.A. Trip. Medische anamnese vragenlijst voor tandeloze patiënten. Ned. Tijdschr. Tandheelkd. 94, (1987)359–368.PubMedGoogle Scholar
 7. Gandara B.K., K.T. Izutsu, E.L. Truelove, I.D. Mandel, E.E. Sommers en W.Y. Ensign. Sialochemistry of whole, parotid, and labial minor gland saliva in patients with oral lichen planus. J. Dent. Res. 66, (1987)1619–1622.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. Haeckel R. The application of saliva in laboratory medicine. J. Clin. Chem. Clin. Biochem. 27, (1989)221–253.Google Scholar
 9. Hofman L.F. Human saliva as a diagnostic specimen. J. Nutr. 131, (2001)1621S–1625S.PubMedGoogle Scholar
 10. Jong K.J. de en L. Abraham-Inpijn. A risk related patient-administered medical questionnaire for practice. Int. Dent. J. 44, (1994)471–479.PubMedGoogle Scholar
 11. Kalk W. Kunstgebit: een blij bezit? Dissertatie. Vrije Universiteit, Amsterdam, 1979.Google Scholar
 12. Malamud D.A. en L.A. Tabak (Eds). Saliva as a diagnostic fluid. Ann. New York Acad. Sci. vol. 694, 1993.Google Scholar
 13. Mandel I.D. The diagnostic uses of saliva. J. Oral Pathol. Med. 19, (1990)119–125.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 14. Navazesh M. How can oral health care providers determine if patients have dry mouth? J. Am. Dent. Ass. 134, (2003)613–618.CrossRefGoogle Scholar
 15. Nederfors T. en C. Dahlöf. A modified device for collection and flow-rate measurement of submandibular-sublingual saliva. Scand. J. Dent. Res. 101, (1993)210–214.PubMedGoogle Scholar
 16. Nieuw Amerongen A. van. Astmapatiënten: orale gevolgen van adrenerge stoffen. Ned. Tijdschr. Tandheelkd. 95, (1988)52–54.PubMedGoogle Scholar
 17. Nieuw Amerongen A. van en E.C.I. Veerman. Current therapies for xerostomia and salivary gland hypofunction associated with cancer therapies. Supp. Care Cancer 11, (2003)226–231.Google Scholar
 18. Nieuw Amerongen A. van, E.C.I. Veerman en A. Vissink. Onderzoeksmethoden in de tandheelkunde 2. Methoden voor het meten van de afgiftesnelheid van speeksel. Ned. Tijdschr. Tandheelkd. 111, (2004)276–282.PubMedGoogle Scholar
 19. Putze H.R., A.S. Duinkerke en M.F. van Grunsven. Gezondheidsvragenlijst voor tandheelkundige zorg bij kinderen. Ned. Tijdschr. Tandheelkd. 91, (1984)177–184.PubMedGoogle Scholar
 20. Reijden W.A. van der, E.C.I. Veerman en A. van Nieuw Amerongen. Shear rate dependent viscoelastic behaviour of human glandular salivas. Biorheology 30, (1993)141–152.PubMedGoogle Scholar
 21. Schramm W., R.H. Smith, P.A. Craig en D.A. Kidwell. Drugs of abuse in saliva - A review. J. Analyt. Toxicol. 16, (1992)1–9.CrossRefGoogle Scholar
 22. Sreebny L.M. Saliva in health and disease: an appraisal and update. Int. Dent. J. 50, (2000)140–161.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 23. Stegenga B., A. Vissink en L.G.M. de Bont. Mondziekten en kaakchirurgie. Assen: van Gorcum, 2000.Google Scholar
 24. Veerman E.C.I., P.A.M. van den Keijbus, A. Vissink en A. van Nieuw Amerongen. Human glandular salivas: their separate collection and analysis. Eur. J. Oral Sci. 104, (1996)346–352.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 25. Vissink A., F.R. Burlage, F.K.L. Spijkervet, J. Jansma en R.P. Coppes. Prevention and treatment of the consequences of head and neck radiotherapy. Crit. Rev. Oral Biol. Med. 14, (2003)213–225.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 26. Weerth C. de, J. Jansen, M.H. Vos, I. Maitimu en E.G.W.M. Lentjes. A new device for collecting saliva for cortisol determination. Psychoneuroendocrinology 32, (2007)1144–1148.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 27. Wolff A., A. Begleiter en D. Moskona. A novel system of human submandibular/sublingual saliva collection. J. Dent. Res. 76, (1997)1782–1786.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 28. Wolff K., M. Farrell, J. Marsden, M.G. Monteiro, R. Ali, S. Welch, e.a. A review of biological indicators of illicit drug use, practical considerations and clinical usefulness. Addiction 94, (1999)1279–1298.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 1. 1.Sectie Orale BiochemieAcademisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), Vrije Universiteit en Universiteit van AmsterdamAmsterdam

Personalised recommendations