Advertisement

17 Systemische aandoeningen en speeksel

Chapter
 • 825 Downloads

Samenvatting

 • Hoewel analyse van de speekselsecretie en -samenstelling als een diagnostisch hulpmiddel kan worden gebruikt voor een aantal ziektebeelden, kan hiermee over het algemeen niet worden volstaan. De opgetreden veranderingen zijn veelal niet specifiek voor één bepaald ziektebeeld.

 • In een aantal ziektebeelden komt de directe of indirecte aantasting van de speekselklieren vooral tot uiting in niet-specifieke veranderingen, zoals verlaging van de secretiesnelheid en van de concentratie speekseleiwitten. Voorbeelden hiervan zijn diabetes mellitus, anorexia nervosa, drugsverslaving, weefselafstoting (graft-versus-hostziekte) en speekselkliertumoren.

 • Bij cystische fibrose is de viscositeit van serum, speeksel en sputum verhoogd als gevolg van een verhoging van de concentratie Ca2+, mucinen en lipiden, waaronder glycolipiden. Opvallend is de specifieke toename van het enzym RNase in speeksel, terwijl dit enzym aan de andere kant verlaagd is in pancreassap door de pancreasdisfunctie.

 • Het aantonen van een specifieke cystische-fibrosefactor in serum en speeksel, die een remming geeft van de ciliaire activiteit, wordt door enkele groepen geclaimd, maar is door andere groepen aangevochten.

 • Een aantal diermodelsystemen voor de nabootsing van cystische fibrose blijft twijfelachtig. Chronische reserpinering en het opwekken van acidose bij proefdieren lijken nog het meest betrouwbaar.

 • Personen met diabetes mellitus hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van hyposialie en hebben mede daardoor een verhoogd cariësrisico.

 • Overmatig alcoholgebruik is ook nadelig voor de mondgezondheid; het verhoogt de kans op mucosale ontstekingen en tanderosie; de speekselsecretie is verlaagd.

 • Speekselcomponenten, waaronder mucinen, zijn in staat om hiv te remmen; sereus speeksel vertoont een minder remmend effect dan muceus speeksel; veelvuldig treedt bij aids een candidiasis op als orale manifestatie, hoewel in klierspeeksel de antischimmelpeptiden (histatinen) zijn toegenomen. Deze eiwitten worden in de mondvloeistof snel afgebroken.

 • In speeksel van patiënten met ernstige epilepsie treedt een snelle afbraak op van beschermende speekselfactoren, onder andere van mucinen; gingivale overgroei door fenytoïne leidt tot verslechterde mondhygiëne en omgekeerd leidt de slechte mondhygiëne tot verdere gingivale overgroei.

 • Bij patiënten met multipele sclerose is in ongestimuleerd totaalspeeksel een geringe daling te zien van de S-IgA-afgifte per minuut. Speeksel is tot op heden niet als diagnosticum te gebruiken voor multipele sclerose.

 • Graft-versus-hostziekte gaat gepaard met milde tot ernstige hyposialie, terwijl de concentratie in speeksel van lysozym en van Na+ is toegenomen; de concentratie van S-IgA en van fosfaat is afgenomen.

 • Door parodontale ontstekingen zijn serumcomponenten, waaronder albumine, verhoogd in speeksel aanwezig; ook is er een verhoging van microbiële hydrolytische enzymen in mondvloeistof; opmerkelijk is de positieve correlatie tussen parodontitis en cystatinen in klierspeeksels.

Literatuur

 1. Proceedings of Conference on Evaluation and management of salivary gland dysfunction. Bethesda, 1986, 15-16 May. J. Dent. Res. 66, (1987)622-708, Special Issue. J.A. Aarly. Immunological aspects of epilepsy. Brain Dev. 15, (1993)41–50.Google Scholar
 2. Agha-Hosseini F., I. Mirzaii-Dizgah, L. Ghavamzadeh, A. Ghavanzadeh en Z. Tohidast-Acrad. Effect of pilocarpine hydrochloride on unstimulated whole saliva flow rate and composition in patients with chronic graft-versus-host disease (cGVHD). Bone Marrow Transplant. 39, (2007)431–434.PubMedGoogle Scholar
 3. Aono M., V.L.N. Murthy, H. Witas, A. Slomiany en B.L. Slomiany. Lipids of submandibular saliva in cystic fibrosis. IRCS Med. Sci. 10, (1982)159.Google Scholar
 4. Aps J.K.M. Assessment of the status praesens, including the determining factors, of oral health in cystic fibrosis homozygotes and heterozygotes in Belgium. Thesis Universiteit Gent, Gent, Belgium, 2002.Google Scholar
 5. Aps J.K.M., J. Delanghe en L.C. Martens. Salivary electrolyte concentrations are associated with cystic fibrosis transmembrane regulator genotypes. Clin. Chem. Lab Med. 40, (2002)345–350.PubMedGoogle Scholar
 6. Aps J.K.M., G.O.G. Van Maele, G. Claeys en L.C. Martens. Mutans streptococci, lactobacilli and caries experience in cystic fibrosis homozygotes, heterozygotes and healthy controls. Caries Res. 35, (2001)407–411.PubMedGoogle Scholar
 7. Aps J.K.M., G.O.G. Van Maele en L.C. Martens. Caries experience and oral cleanliness in cystic fibrosis homozygotes and heterozygotes. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endodontol. 93, (2002)560–563.Google Scholar
 8. Arglebe C. Biochemistry of human saliva. Adv. OtoRhinoLaryngol. 26, (1981)97–234.PubMedGoogle Scholar
 9. Autiero M., M. Gaubin, J.C. Mani, C. Castejon, M. Martin, S. El Marhony, e.a. Surface plasmon resonance analysis of gp17, a natural CD4 ligand from human seminal plasma inhibiting hiv type-1 gp- 120-mediated syncytium. Eur. J. Biochem. 245, (1997)208–213.PubMedGoogle Scholar
 10. Bachrach G., G. Chaushu, M. Zigmond, E. Yefenof, A. Stabholz, J. Shapira, e.a. Salivary LL-37 secretion in individuals with Down syndrome in normal. J. Dent. Res. 85, (2006)933–936.PubMedGoogle Scholar
 11. Bagesund M., J. Winiarski en G. Dahllof. Subjective xerostomia in long-term surviving children and adolescents after pediatric bone marrow transplantation. Transplantation 69, (2000)822–826.PubMedGoogle Scholar
 12. Bergman P., L. Walter-Jallow, K. Broliden, B. Agerberth en J. Soderlund. The antimicrobial peptide LL-37 inhibits hiv-1 replication. Curr. hiv Res. 5, (2007)410–415.PubMedGoogle Scholar
 13. Bhat P.G., D.R. Flanagan en M.D. Donovan. Drug diffusion through cystic fibrosis mucus: steadystate permeation, rheological properties, and glycoprotein morphology. J. Pharmaceut. Sci. 85, (1996)624–630.Google Scholar
 14. Bolscher J.G.M., K. Nazmi, L.J. Ran, F.A.C. van Engelenburg, H. Schuitemaker, E.C.I. Veerman, e.a. Inhibition of hiv-1 IIIB and clinical isolates by human parotid, submandibular, sublingual and palatine saliva. Eur. J. Oral Sci. 110,(2002)149–156.PubMedGoogle Scholar
 15. Boras V.V., J. Lukac, V. Brailo, P. Picek, D. Kordic en I.A. Zilic. Salivary interleukin-6 and tumor necrosis factor-a in patients with recurrent aphthous ulceration. J. Oral Pathol. Med. 35, (2006)241–243.PubMedGoogle Scholar
 16. Bots C.P., M. Valentijn-Benz, H.S. Brand, E.C.I. Veerman, B.M. van Amerongen en A. van Nieuw Amerongen. Haemodialysis affects salivary flow rate and pH. Proceedings Nederlandse Nefrologiedagen, Veldhoven, 59, (2003)P–11.Google Scholar
 17. Bots C.P., H.S. Brand, E.C.I. Veerman, M. Valentijn-Benz, B.M. van Amerongen, R.M. Valentijn, e.a. Chewing gum and a saliva substitute alleviate thirst and xerostomia in patients on hemodialysis. Nephrol. Dial. Transplant. 20, (2005)578–584.PubMedGoogle Scholar
 18. Boudier C. en J.G. Bieth. Oxidized mucus proteinase inhibitor: a fairly potent neutrophil elastase inhibitor. Biochem. J. 303, (1994)61–68.PubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 19. Ceder O., J. van Dijken, T. Reicson en H. Kollberg. Ribonuclease in different types of saliva from cystic fibrosis patients. Acta Paediatr. Scand. 74, (1985)102–106.PubMedGoogle Scholar
 20. Chance D.L. en T.P. Mawhinney. Disulfated oligosaccharides derived from tracheo-bronchial mucous glycoproteins of a patient suffering from cystic fibrosis. Carbohydr. Res. 295, (1996)157–177.PubMedGoogle Scholar
 21. Chaushu S., G. Chaushu, M. Zigmond, E. Yefenof, A. Stabholz, J. Shapira, e.a. Age-dependent deficiency in saliva and salivary antibodies secretion in Down’s syndrome. Archs Oral Biol. 52, (2007)1088–1096.Google Scholar
 22. Chavez E.M., G.W. Taylor, L.N. Borrell en J.A. Ship. Salivary function and glycemic control in older persons with diabetes. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol Endodontol. 89, (2000)305–311.Google Scholar
 23. Chuang S.F., J.M. Sung, S.C. Kuo, J.J. Huang en S.Y. Lee. Oral and dental manifestations in diabetic and nondiabetic uremic patients receiving hemodialysis. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endodontol. 99, (2005)689–695.Google Scholar
 24. Cogulu D., E. Sabah, N. Kutukculer en F. Ozkinay. Evaluation of the relationship between caries indices and salivary secretory IgA, salivary pH, buffering capacity and flow rate in children with Down’s syndrome. Archs Oral Biol. 51, (2006)23–28.Google Scholar
 25. Coyle P.K. Molecular analysis of IgA in multiple sclerosis. J. Neuroimmunol. 22, (1989)83–92.PubMedGoogle Scholar
 26. Cystic fibrosis. Cloning and genetics. Science 245, (1989) 1021–1152. Special issue.Google Scholar
 27. Dahllof G., A. Heimdahl, P. Bolme, B. Lonnqvist en O. Ringden. Oral condition in children treated with bone marrow transplantation. Bone Marrow Transplant. 3, (1988)43–51.PubMedGoogle Scholar
 28. Das S.J., H.N. Newman en I. Olsen. Keratinocyte growth factor receptor is up-regulated in cyclosporin A-induced gingival hyperplasia. J. Dent. Res. 81, (2002)683–687.PubMedGoogle Scholar
 29. Davey H.P., G. Embery, J.E. Creeth en D. Cummins. Identification of a zinc-binding cystic fibrosis antigen in human saliva by 65Zn probing and N-terminal sequencing. Archs Oral Biol. 42, (1997)379–394.Google Scholar
 30. Davis P.B. en P.A. Di Sant’Agnese. A review. Cystic fibrosis at forty - Quo vadis? Pediat. Res. 14, (1980)83–87.PubMedGoogle Scholar
 31. Dens F., M. Boohaerts, P. Boute, D. DeClerck, H. DeMuynck en F. Vinckier. Quantitative determination of immunological components of salivary gland secretion in transplant recipients. Bone Marrow Transpl. 17, (1996)421–423.Google Scholar
 32. Devaraj N., M. Sheykhnazari, W.S. Warren en V.P. Bhavanandan. Differential binding of Pseudomonas aeruginosa to normal and cystic fibrosis tracheobronchial mucins. Glycobiology 4, (1994)307–316.PubMedGoogle Scholar
 33. Dobrosielski-Vergona K. Biology of the salivary glands. CRC Press, Boca Raton, Florida, 1993.Google Scholar
 34. Dodds M.W.J., D.A. Johnson en C. Yeh. Health benefits of saliva: a review. J. Dent. 33, (2005)223–233.PubMedGoogle Scholar
 35. Enberg N., H. Alho, V. Loimaranta en M. Lenander-Lumikari. Saliva flow rate, amylase activity, and protein and electrolyte concentrations in saliva after acute alcohol consumption. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 92, (2001)292–298.PubMedGoogle Scholar
 36. Epstein S.R., I. Mandel en I.W. Scopp. Salivary content in hemodialysis patients. J. Periodontol. 51, (1980)336–338.PubMedGoogle Scholar
 37. Farquhar C., C. VanCott, D.A. Mbori-Ngacha, L. Horani, R.K. Bosire, J.K. Kreiss, e.a. Salivary secretory leukocyte protease inhibitor is associated with reduced transmission of hiv type 1 through breast milk. I. Infect. Dis. 186, (2002)1173–1176.Google Scholar
 38. Femiano F., F. Gombos, C. Scully, M. Busciolano en P. DeLuca. Burning mouth syndrome (BMS): controlled open trial of the efficacy of alpha-lipoic acid (thioctic acid) on symptomatology. Oral Dis. 6, (2000)274–277.PubMedGoogle Scholar
 39. Formaker B.K. en M.E. Frank. Taste function in patients with oral burning. Chem. Senses 25, (2000)575–581.PubMedGoogle Scholar
 40. Frates R.C., S. Scott, K.B. Hammond, J.O. Brooks, C.J. Richardson en D.D. Roberts. Infants and young children with cystic fibrosis have high levels of serum sialyl Lewis-a antigen. Pediatr. Res. 37, (1995)460–464.PubMedGoogle Scholar
 41. Gall-Troselj K., M. Mravak-Stipetic, I. Jurak, W.L. Ragland en J. Pavelic. Helicobacter pylori colocalization of tongue mucosa – Increased incidence in atrophic glossitis and burning mouth syndrome. J. Oral Pathol. Med. 30, (2001)560–563.PubMedGoogle Scholar
 42. Gan K.H., H.J. Veeze, A.M. van den Ouwehand, e.a. A cystic fibrosis mutation associated with mild lung disease. New Engl. J. Med. 333, (1995)95–99.PubMedGoogle Scholar
 43. Gavalda C. en J.V. Bagan. Renal hemodialysis patients: oral, salivary, dental and periodontal findings in 105 adult cases. Oral Dis. 5, (1999)299–302.PubMedGoogle Scholar
 44. Gennaro S., S. Naidoo en P. Berthold. Oral health and hiv/AIDS. MCN-Am. J. Maternal-Child Nursing 33, (2008)50–57.Google Scholar
 45. Gremeau-Richard C., A. Woda, M.L. Navez, N. Attal, D. Bouhassira, M.C. Gagnieu, e.a. Topical clonazepam in stomatodynia: a randomised placebo-controlled study. Pain 108, (2004)51–57.PubMedGoogle Scholar
 46. Grimoud A.M., C. Arnaud, P. Dellamonica en J.P. Lodter. Salivary defence factor concentrations in relation to oral and general parameters in hiv positive patients. Eur. J. Oral Sci. 106, (1998)979–985.PubMedGoogle Scholar
 47. Grushka M., B.J. Sessle en T.P. Howley. Psychophysical evidence of taste dysfunction in burning mouth syndrome. Chem. Senses 11, (1986)485–498.Google Scholar
 48. Grushka M., J.B. Epstein en M. Gorsky. Burning mouth syndrome. Am. Fam. Physician 65, (2002)615–620.PubMedGoogle Scholar
 49. Guggino W.B. Cystic fibrosis and the salt controversy. Cell 96, (1999)607–610.PubMedGoogle Scholar
 50. Guh J.-Y., H.-C. Chen, L.-Y Chuang, C.-Y. Yang, J.-H. Tsai en Y.-H. Lai. Significance of salivary EGF in peptic ulcer disease in hemodialysis patients. Nephron 87, (2001)134–138.PubMedGoogle Scholar
 51. Hakeberg M., L.R.-M. Hallberg en U. Berggren. Burning mouth syndrome: experiences from the perspectives of female patients. Eur. J. Oral Sci. 111, (2003)305–311.PubMedGoogle Scholar
 52. Habte H.H., A.S. Mall, C. de Beer, Z.E. Lotz en D. Kahn. The role of crude human saliva and purified salivary MUC5B and MUC7 mucins in the inhibition of human immunodeficiency virus type 1 in an inhibition assay. Virol. J. 3, (2006), art. no. 99.Google Scholar
 53. Henskens Y.M.C., H. Strooker, P.A.M. van den Keijbus, E.C.I. Veerman en A. van Nieuw Amerongen. Salivary protein composition in epileptic patients on different medications. J. Oral Pathol. 25, (1996)360–366.Google Scholar
 54. Hilman B.C. Genetic and immunologic aspects of cystic fibrosis. Ann. Allergic Asthma Immunol. 79, (1997)379–394.Google Scholar
 55. Hüther A. en U. Dietrich. The emergence of peptides as therapeutic drugs for the inhibition of hiv-1. AIDS Rev. 9, (2007)208–217.PubMedGoogle Scholar
 56. Izutsu K.T., K.M. Sullivan, M.M. Schubert, E.L. Truelove, H.M. Shulman, G.E. Sale, e.a. Disordered salivary immunoglobulin secretion and sodium transport in human chronic graft-versus-host disease. Transplantation 35, (1983)441–446.PubMedGoogle Scholar
 57. Janin-Mercier A., A. Devergie, J.P. Arrago, C. Brocheriou, F. Lemarchand-Venencie, e.a. Systemic evaluation of Sjögren-like syndrome after bone marrow transplantation in man. Transplantation 43, (1987)677–679.PubMedGoogle Scholar
 58. Jones L.R., B.B. Toth en H.J. Keene. Effects of total body irradiation on salivary g function and cariesassociated oral microflora in bone marrow transplant patients. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 73, (1992)670–676.PubMedGoogle Scholar
 59. Kao C.-H., J.-F. Hsieh, S.-C. Tsai, Y.-J. Ho en H.R. Chang. Decreased salivary function in patients with end-stage renal disease requiring hemodialysis. Am. J. Kidney Dis. 36, (2000)1110–1114.PubMedGoogle Scholar
 60. Karolewska E., T. Konopka, M. Pupek, A. Chybicka en M. Mendak. Antibacterial potential of saliva in children with leukemia. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 105, (2008)739–744.PubMedGoogle Scholar
 61. Kazmi S.H., J.R. Naglik, S.P. Sweet, R.W. Evans, S. O’Shea, J.E. Banatvala, e.a. Comparison of human immunodeficiency virus type 1 - specific inhibitory activities in saliva and other human mucosal fluids. Clin. Vaccine Immunol. 13, (2006)1111–1118.PubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 62. Kho H.S., S.W. Lee, S.C. Chung en Y.K. Kim. Oral manifestations and salivary flow rate, pH and buffer capacity in patients with end-stage renal disease undergoing hemodialysis. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endodontol. 88, (1999)316–319.Google Scholar
 63. Kulaksiz H., U. Rausch, R. Vaccaro, T.G. Renda en Y. Cetin. Guanylin and uroguanylin in the parotid and submandibular glands: potential intrinsic regulators of electrolyte secretion in salivary glands. Histochem. Cell Biol. 115, (2001)527–533.PubMedGoogle Scholar
 64. Kulaksiz H., E. Rehberg, W. Stremmel en Y. Cetin. Guanylin and functional coupling proteins in the human salivary glands and gland tumors. Am. J. Physiol. 161, (2002)655–664.Google Scholar
 65. Kunzelmann K. en R. Schreiber. CFTR, a regulator of channels. J. Membr. Biol. 168, (1999)1–8.PubMedGoogle Scholar
 66. Lamblin G., S. Degroote, J.-M. Perini, P. Delmotte, A. Scharfman, M. Davril, e.a. Human airway mucin glycosylation: A combinatory of carbohydrate determinants which vary in cystic fibrosis. Glycoconj. J. 18, (2001)661–684.PubMedGoogle Scholar
 67. Lamey P.-J. Burning mouth syndrome. Dermatol. Clin. 14, (1996)339–354.PubMedGoogle Scholar
 68. Lamey P.-J., B.M. Murray, S.-A. Eddie en R.E. Freeman. The secretion of parotid saliva as stimulated by 10 % citric acid is not related to precipitating factors in BMS. J. Oral Pathol. Med. 30, (2001)121–124.PubMedGoogle Scholar
 69. Li J.D., A.F. Dohrman, M. Gallup, S. Miyata, J.R. Gum, Y.S. Kim, e.a. Transcriptional activation of mucin by Pseudomonas aeruginosa LPS in the pathogenesis of cystic fibrosis lung disease. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94, (1997)967–972.PubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 70. Lima D.C. de, G.C. Nakata, I. Balducci en J. Dias Almeida. Oral manifestations of diabetes mellitus in complete denture wearers. J. Prosthet. Dent. 99, (2008)60–65.Google Scholar
 71. Lin A.L., D.A. Johnson, T.F. Patterson, Y. Wu, D.L. Lu, Q. Shi, e.a. Salivary anticandidal activity and saliva composition in an hiv-infected cohort. Oral Microbiol. Immunol. 16, (2001)270–278.PubMedGoogle Scholar
 72. Lin A.L., D.A. Johnson, K.T. Stephan en C.-K. Yeh. Alteration in salivary function in early hiv-infection. J. Dent. Res. 82, (2003)719–724.PubMedGoogle Scholar
 73. Lin A.L., D.A. Johnson, K.T. Stephan en C.-K. Yeh. Salivary secretory leukocyte protease inhibitor increases in hiv infection. J. Oral Pathol. Med. 33, (2004)410–416.PubMedGoogle Scholar
 74. Lin A.L., D.A. Johnson, C.A. Sims, K.T. Stephan en C.-K. Yeh. Salivary gland function in hiv-infected patients treated with highly active antiretroviral therapy (HAART). Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endodontol. 102, (2006)318–324.Google Scholar
 75. Lo-Guidice J.-M., J.-M. Wieruszeski, J. Lemoine, A. Verbert, P. Roussell en G. Lamblin. Sialylation and sulfation of the carbohydrate chains in respiratory mucins from a patient with cystic fibrosis. J. Biol. Chem. 269, (1994)18794–18813.PubMedGoogle Scholar
 76. Lucas V.S. en G.J. Roberts. Oro-dental health in children with chronic renal failure and after renal transplantation: a clinical review. Pediatr. Nephrol. 20, (2005)1388–1394.PubMedGoogle Scholar
 77. Malamud D. en L.A. Tabak (eds). Saliva as a diagnostic fluid. New York Academy of Sciences, New York, U.S.A., 1993, Volume 694, pp 348.Google Scholar
 78. Malamud D., T. Nagashunmugan, C. Davis, S. Kennedy, W.R. Abrams, R. Kream, e.a. Inhibition of hiv infectivity by human saliva. Oral Dis. 3, (1997)558–563.Google Scholar
 79. Mandel I.D. Salivary diagnosis: more than a lick and a promise. J. Am. Dent. Assoc. 124, (1993)85–87.PubMedGoogle Scholar
 80. Mandel I.D. The diagnostic uses of saliva. J. Oral Pathol. Med. 19, (1990)119–125.PubMedGoogle Scholar
 81. Martinez J.R. Alterations in salivary gland structure and function in cystic fibrosis. San Francisco Press, (1982)125–142.Google Scholar
 82. Martins C., W.L. Siqeira en L.S.S. Guimaraes Primo. Oral and salivary flow characteristics of a group of Brazilian children and adolescents with chronic renal failure. Pediatr. Nephrol. 23, (2008)619–624.PubMedGoogle Scholar
 83. McNeeley T.B., M. Dealy, D.J. Dripps, J.M. Orenstein, S.P. Eisenberg en S.M. Wahl. Secretory leukocyte protease inhibitor – A human saliva protein exhibiting anti-human immunodeficiency virus 1 activity in vitro. J. Clin. Invest. 96, (1995)456–464.Google Scholar
 84. McNeely T.B., D.C. Shugars, M. Rosendahl, C. Tucker, S.P. Eisenberg en S.M. Wahl. Inhibition of hiv type 1 infectivity by SLPI occurs prior to viral reverse transcription. Blood 90, (1997)1141–1149.PubMedGoogle Scholar
 85. Mellanen L., T. Sorsa, J. Lähdevirta, M. Helenius, K. Kari en J.H. Meurman. Salivary albumin total protein, IgA, IgG and IgM concentrations and occurrence of some periodontopathogens in hiv-infected patients: a 2-year follow-up study. J. Oral Pathol. Med. 30, (2001)553–559.PubMedGoogle Scholar
 86. Melvin J.E., J. Arreola, K. Nehrke en T. Begenisich. Ca2+-activated Cl currents in salivary and lacrimal glands. Curr. Top. Memb. 53, (2002)209–230.Google Scholar
 87. Michelis R., S.Sela, I. Ben-Zvi en R.M. Nagler. Salivary β2-microglobulin analysis in chronic kidney disease and hemodialyzed patients. Blood Purif. 25, (2008)432–440Google Scholar
 88. Minarowska A., L. Minarowski, A. Karwowska, D. Sands en E. Dabrowska. The activity of cathepsin D in saliva of cystic fibrosis patients. Folia Histochem. Cytobiol. 45, (2007)165–168.PubMedGoogle Scholar
 89. Moore P.A., J. Guggenheimer, K.R. Etzel, R.J. Weynant en T. Orchard. Type 1 diabetes mellitus, xerostomia, and salivary flow rates. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endodontol. 92, (2001)281–291.Google Scholar
 90. Moss R.B. (Ed.). Cystic Fibrosis. Infection, immunopathology, and host response. Humana Press, Clifton, N.J. 1990.Google Scholar
 91. Moura S.A.B. de, J.M.A. de Sousa, D.F. Lima, A.N.D. Negreiros, F.D. Silva en L.J. da Costa. Burning mouth syndrome (BMS): sialometric and sialochemical analysis and salivary protein profile. Gerodontology 24, (2007)173–176.PubMedGoogle Scholar
 92. Mrsny R.J., B.A. Lazazzera, A.L. Dangherty, N.L. Schiller en T.W. Patapoff. Addition of a bacterial alginate lyase to purulent cystic fibrosis sputum in vitro can result in the disruption of alginate and modification of sputum viscoelasticity. Pulmon. Pharmacol. 7, (1994)357–366.Google Scholar
 93. Nagashunmugan T., H.M. Friedman, C. Avis, S. Kennedy, L.T. Goldstein en D. Malamud. Human submandibular saliva specifically inhibits hiv type 1. AIDS Res. Hum. Retrov. 13, (1997)371–376.Google Scholar
 94. Nagler R.M. en A. Nagler. Pilocarpine hydrochloride relieves xerostomia in chronic graft-versus-hostdisease: a sialometric study. Bone Marrow Transpl. 23, (1999)1007–1011.Google Scholar
 95. Nagler R.M. en A. Nagler. The effect of pilocarpine on salivary constituents in patients with chronic Graft-Versus-Host-Disease. Archs Oral Biol. 46, (2001)689–695.Google Scholar
 96. Nagler R.M. en A. Nagler. Sialometrical and sialochemical analysis of patients with chronic Graft-Versus-Host disease – A prolonged study. Cancer Invest. 21, (2003)34–40.PubMedGoogle Scholar
 97. Navazesh M., R. Mulligan, Y. Barron, M. Redford, D. Greenspan, M. Alves, e.a. A 4-year longitudinal evaluation of xerostomia and salivary gland hypofunction in Women’s interagency hiv study participants. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 95, (2003)693–698.PubMedGoogle Scholar
 98. Nieuw Amerongen A. van, H. Strooker, C.H. Oderkerk, R.A. Bank, Y.M.C. Henskens, L.C.P.M. Schenkels, e.a. Changes in saliva of epileptic patients. J. Oral Pathol. Med. 21, (1992)203–208.PubMedGoogle Scholar
 99. Oosterhuis H.J.G.H. Klinische neurologie. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 1999 (416).Google Scholar
 100. Orbak R., Y. Cicek, A. Tezel en Y. Dogru. Effects of zinc treatment in patients with recurrent aphthous stomatitis. Dent. Mat. J. 22, (2003)21–29.Google Scholar
 101. Petruzzi M., D. Lauritano, M. De Benedittis, M. Baldoni en R. Serpico. Systemic capsaicin for burning mouth syndrome: short-term results of a pilot study. J. Oral Pathol. Med. 33, (2004)111–114.PubMedGoogle Scholar
 102. Pietz K.P. Sekretorische Immunität bei Multipler Sklerose: Proteinanalytische Untersuchungen im Speichel. Dissertatie, Medizinischen Hochschule Hannover, 1993.Google Scholar
 103. Reddy M.S. Binding between Pseudomonas aeruginosa adhesins and human salivary, tracheobronchial and nasopharyngeal mucins. Biochem. Mol. Biol. Int. 40, (1996)403–408.PubMedGoogle Scholar
 104. Rhim A.D., L. Stoykova, M.C. Glick en T.F. Scanlin. Terminal glycosylation in cystic fibrosis (CF): A review emphasizing the airway epithelial cell. Glycoconj. J. 18, (2001)649–659.PubMedGoogle Scholar
 105. Rojas Pena S., A. Mora Munoz, G. Gordillo Paniagu en G. Jackson Herrerias. DMF index in patients with end-stage kidney disease. Pract. Odontol. 12, (1991)9–11.PubMedGoogle Scholar
 106. Sangadala S., U.R. Bhat en J. Mendicino. Structures of sulfated oligosaccharides in human trachea mucin glycoproteins. Mol. Cell Biochem. 126, (1993)37–47.PubMedGoogle Scholar
 107. Saral Y., B.K. Coskin, P. Ozturk, F. Karatas en A. Ayar. Assessment of salivary and serum antioxidant vitamins and lipid peroxidation in patients with recurrent aphthous ulceration. Tohoku J. Exp. Med. 206, (2005)305–312.PubMedGoogle Scholar
 108. Scanlin T.F. en M.C. Glick. Terminal glycosylation in cystic fibrosis. Biochim. Biophys. Acta 1455, (1999)241–253.PubMedGoogle Scholar
 109. Scharfman A., S. Degroote, J. Beau, G. Lamblin, P. Roussel en J. Mazurier. Pseudomonas aeruginosa binds to neoglycoconjugates bearing mucin carbohydrate determinants to sialyl-Lewis X conjugates. Glycobiology 9, (1999)757–764.PubMedGoogle Scholar
 110. Schulz B.L., A.J. Sloane, L.J. Robinson, L.T. Sebastian, A.R. Glanville, Y. Song, e.a. Mucin glycosylation changes in cystic fibrosis lung disease are not manifest in submucosal gland secretions. Biochem. J. 387, (2005)911–919.PubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 111. Scully C. en J.S. Greenspan. Human immunodeficiency virus (hiv) transmission in dentistry. J. Dent. Res. 85, (2006)794–800.PubMedGoogle Scholar
 112. Shasha S.M., H. Ben Aryeh, A. Angel en D. Gutman. Salivary content in hemodialysed patients. J. Oral Med. 38, (1983)67–70.PubMedGoogle Scholar
 113. Shine N., K. Konopka en N. Düzgüne¸s. The antihiv-1 activity associated with saliva. J. Dent. Res. 76, (1997)634–640.PubMedGoogle Scholar
 114. Shugars D.C., A.L. Alexander, K. Fu en S.A. Frel. Endogenous salivary inhibitors of human immunodeficiency virus. Archs Oral Biol. 44, (1999)445–453.Google Scholar
 115. Shugars D.C., S.P. Sweet, D. Malamud, S.H. Kazmi, K. Page-Shafer and S.J. Challacombe. Saliva and inhibition of hiv-1 infection: molecular mechanisms. Oral Dis. 8, (2002)169–175.PubMedGoogle Scholar
 116. Simcic D., S. Pezelj-Ribaric, R. Grzic, J. Horvat, G. Brumini en M. Muhvic-Urek. Detection of interleukin 2 and interleukin 6 in patients with burning mouth syndrome. Med. Inflamm. art. 54632, (2006)1–4.Google Scholar
 117. Slieker M.G., C.S.P.M. Uiterwaal, M. Sinaasappel, H.G.M. Heijerman, J. van der Laag en C.K. van der Ent. Birth prevalence and survival in cystic fibrosis - A national cohort study in the Netherlands. Chest 128, (2005)2309–2315.PubMedGoogle Scholar
 118. Srinivasan M., K.N. Kodumudi en S.L. Zunt. Soluble CD14 and toll-like receptor-2 are potential salivary biomarkers for oral lichen planus and burning mouth syndrome. Clin. Immunol. 126, (2008)31–37.PubMedGoogle Scholar
 119. Stoddard E., G. Cannon, H. Ni, K. Kariko, J. Capodici, D. Malamud, e.a. Gp-340 expressed on human genital binds hiv-1 envelope protein and facilitates viral transmission. J. Immunol. 179, (2007)3126–3132.PubMedGoogle Scholar
 120. Sung J.-M., S.-C. Kuo, H.-R. Guo, S.-F. Chuang, S.-Y. Lee en J.-J. Huang. Decreased salivary flow rate as a dipsogenic factor in hemodialysis patients: evidence from an observational study and a pilocarpine clinical trial. J. Am. Soc. Nephrol. 16, (2005)3418–3429.PubMedGoogle Scholar
 121. Tenovuo J.O. (ed.). Human saliva: Clinical chemistry and microbiology. Volume I. CRC Press, Boca Raton, Florida, 1989.Google Scholar
 122. Tenovuo J.O. (ed.). Human saliva: Clinical chemistry and microbiology. Volume II. CRC Press, Boca Raton, Florida, 1989.Google Scholar
 123. Tomas I., J.S. Marinho, J. Limeres, M.J. Santos, L. Araujo en P. Diz. Changes in salivary composition in patients with renal failure. Archs Oral Biol. 53, (2008)528–532.Google Scholar
 124. Treister N.S., E.F. Cook, J. Antin, S.J. Lee, R. Soiffer en S.-B. Woo. Clinical evaluation of oral chronic graft-versus-host disease. Biol. Blood Marrow Transplant. 14, (2008)110–115.PubMedGoogle Scholar
 125. Vargas P.A., T. Mauad, G.M. Böhm, P.H.N. Saldiva en O.P. Almeida. Parotid gland involvement in advanced AIDS. Oral Dis. 9, (2003)55–61.PubMedGoogle Scholar
 126. Vesterinen M., H. Ruokonen, T. Leivo, A.M. Honkanen, E. Honkanen, K. Kari, e.a. Oral health and dental treatment of patients with renal disease. Quint. Int. 38, (2007)211–219.Google Scholar
 127. Vries H.G. de, J.M. Collea, H.E.K. de Walle, M.H.R. van Veldhuizen, C.T. Smit Sibinga, H. Scheffer, e.a. Prevalence of DF508 cystic fibrosis carriers in The Netherlands logistic regression on sex, age, region of residence and number of offspring. Hum. Genet. 99, (1997)74–79.PubMedGoogle Scholar
 128. Wahlin Y.B. Salivary secretion rate, yeast cells, and oral candidiasis in patients with acute leukemia. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 71, (1991)689–695.PubMedGoogle Scholar
 129. Wright J.T., C.L. Kiefer, K.I. Hall en B.R. Grubb. Abnormal enamel development in a cystic fibrosis transgenic mouse model. J. Dent. Res. 75, (1996)966–973.PubMedGoogle Scholar
 130. Wright J.T., K.I. Hall en B.R. Grubb. Enamel mineral composition of normal and cystic fibrosis transgenic mice. Adv. Dent. Res. 10, (1996)270–275.PubMedGoogle Scholar
 131. Yarat, S. Akyuz, L. Koc, H. Erdem en N. Emekli. Salivary sialic acid, protein, salivary flow rate, pH, buffering capacity and caries indices in subjects with Down’s syndrome. J. Dent. 27, (1999)115–118.PubMedGoogle Scholar
 132. Zhang Y., B. Doranz, J.R. Yankaskas en J.F. Engelhardt. Genotypic analysis of respiratory mucous sulfation defects in cystic fibrosis. J. Clin. Invest. 96, (1995)2997–3004.PubMedCentralPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 1. 1.Sectie Orale BiochemieAcademisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), Vrije Universiteit en Universiteit van AmsterdamAmsterdam

Personalised recommendations