Advertisement

16 Speekselklieraandoeningen en speeksel

Chapter
 • 801 Downloads

Samenvatting

 • Algemeen voorkomende verschijnselen die gepaard gaan met bacteriële of virale ontstekingen van de speekselklieren zijn pijn, zwellingen en obstructie van de afvoergangen. Als gevolg hiervan treedt vaak verlaagde speekselsecretie op en verandering van de elektrolytconcentraties en eiwitsamenstelling.

 • Bij het syndroom van Sjögren treden als specifieke veranderingen van speeksel op een verhoging van het lipidegehalte, in het bijzonder van fosfolipiden, een verhoging van immuuncomponenten, waaronder IgG en β2-microglobuline en abnormale S-IgA-moleculen met anti-IgG-autoantilichaamactiviteit. Niet-specifieke veranderingen die optreden zijn een relatief sterke Na+- en Cl--toename en daling van de fosfaatconcentratie.

 • De invloed van speekselkliertumoren op speeksel blijft grotendeels beperkt tot voortgaande reductie van de secretiesnelheid en de eiwitconcentratie. Verwijdering van de speekselkliertumor met radiotherapeutische nabehandeling resulteert veelal in een vorm van xerostomie (zie hoofdstuk 22). Ditzelfde geldt, vaak in sterkere mate, voor elke oncologische (na)behandeling in het hoofd-halsgebied waarbij de speekselklieren in het bestralingsveld zijn gelegen en een cumulatieve dosis ontvangen die de herstelcapaciteit van de desbetreffende speekselklier(en) te boven gaat.

 • De gevolgen van chemotherapie voor de mondholte zijn vooral smaakveranderingen, mucositis en xerostomie. In tegenstelling tot de effecten van bestraling zijn de effecten van chemotherapie op de speekselklieren gewoonlijk reversibel.

 • Bestraling van de speekselklieren leidt zowel acuut als op lange termijn tot een daling van de speekselsecretie. De effecten op de orale mucosa en de smaakgewaarwording hebben vaak een meer tijdelijk karakter, hoewel de orale mucosa wel gevoeliger blijft voor invloeden van buitenaf (atrofie) en de patiënten vaak ervaren dat de smaak na herstel is veranderd.

 • Bij het natriumretentiesyndroom treedt zo nu en dan pijnloze unilaterale zwelling op van de gl. parotidea; het parotisspeeksel wordt gekarakteriseerd door een extreem lage Na+- en bicarbonaatconcentratie.

 • Bij sialoadenose treedt pijnloze zwelling op van beide gl. parotideae.

Literatuur

 1. Al-Hashimi I. Xerostomia secondary to Sjögren’s syndrome in the elderly - Recognition and management. Drugs Aging 22, (2005)887–899.PubMedGoogle Scholar
 2. Antonadou D., M. Pepelassi, M. Synodinou, M. Puglisi en N. Throuvalas. Prophylactic use of amifostine to prevent radiochemotherapy-induced mucositis and xerostomia in head-and-neck cancer. Int. J. Rad. Oncol. Biol. Physics 52, (2002)739–747.Google Scholar
 3. Avsar A., M. Elli, O. Darka en G. Pinarli. Long-term effects of chemotherapy on caries formation, dental development, and salivary factors in childhood cancer survivors. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 104, (2007)781–789.PubMedGoogle Scholar
 4. Baldini C., L.Giusti, L. Bazzichi, A. Lucacchini en S. Bombardieri. Proteome analysis of the saliva: A clue for understanding primary from secondary Sjögren’s syndrome. Autoimmune Rev. 7, (2008)185–191.Google Scholar
 5. Berg I. van den, J. Pijpe en A. Vissink. Salivary gland parameters and clinical data related to the underlying disorder in patients with persisting xerostomia. Eur. J. Oral Sci. 115, (2007)97–102.PubMedGoogle Scholar
 6. Boering G. en J.M. Nijman. Mondheelkunde in de algemene praktijk: een inleiding voor artsen en tandartsen. Stafleu, Alphen aan den Rijn, 1984.Google Scholar
 7. Bohuslavizki K.H., W. Brenner, R.H. Hubner, S. Lassmann, S. Klutmann, B. Feyerabend, e.a. Radioprotection of salivary glands by amifostine in high-dose radioiodine therapy. J. Nucl. Med. 39, (1998)1237–1242.PubMedGoogle Scholar
 8. Bouma I., J. Pijpe en A. Vissink. Het syndroom van Sjögren: een stabiel of progressief ziektebeeld? Ned Tijdschr Tandheelkd. 110, (2003)316–320.PubMedGoogle Scholar
 9. Brennan M.T. en P.C. Fox. Sex differences in primary Sjögren’s syndrome. J. Rheumatol. 26, (1999)2373–2376.PubMedGoogle Scholar
 10. Buntzel J., M. Glatzel, K. Kuttner, R. Weinaug en P. Frohlich. Amifostine in simultaneous radiochemotherapy of advanced head and neck cancer. Sem. Rad. Oncol. 12, (2002)4–13.Google Scholar
 11. Burlage F.R., R.P. Coppes, H. Meertens, M. Stokman en A. Vissink. Parotid and submandibular/sublingual salivary flow during high dose radiotherapy. Radiother. Oncol. 61, (2001)271–274.PubMedGoogle Scholar
 12. Burlage F.R., J.M. Roesink, H. Faber, A. Vissink, J.A. Langendijk, H.H. Kampinga, e.a. Optimum dose range for the amelioration of long term radiationinduced hyposalivation using prophylactic pilocarpine treatment. Radiother. Oncol. 86, (2007)347–353.PubMedGoogle Scholar
 13. Burlage F.R., J.M. Roesink, H.H. Kampinga, R.P. Coppes, C. Terhaard, J.A. Langendijk, e.a. Protection of salivary function by concomitant pilocarpine during radiotherapy: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 70, (2008)14–22.PubMedGoogle Scholar
 14. Cassatt D.R., C.A. Fazenbaker, G. Kifle en C.M. Bachy. Subcutaneous administration of amifostine (ethyol) is equivalent to intravenous administration in a rat mucositis model. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys. 57, (2003)794–802.Google Scholar
 15. Chua D.T.T., Y. Tian en W.I. Wei. Late oral complications following radiotherapy for head and neck cancers. Expert Rev. Anticancer Ther. 7, (2007)1215–1224.PubMedGoogle Scholar
 16. Chilla R. Sialadenosis of the salivary glands of the head. Studies on the physiology and pathophysiology of parotid secretion. Adv. Otorhinolaryngol. 26, (1981)1–38.PubMedGoogle Scholar
 17. Cimaz R., A. Casadei, C. Rose, J. Bartunkova, A. Sediva, F. Falahi, e.a. Primary Sjögren syndrome in the paediatric age: a multicentre survey. Eur. J. Pediatr. 162, (2003)661–665.PubMedGoogle Scholar
 18. Cohen-Brown G. en J.A. Ship. Diagnosis and treatment of salivary gland disorders. Quintessence Int. 35, (2004)108–123.PubMedGoogle Scholar
 19. Coppes R.P., L.J.W. Zeilstra, A. Vissink en A.W.T. Konings. Sialogogue-related radioprotection of salivary gland function: The degranulation concept revisited. Radiat. Res. 148, (1997)240–247.PubMedGoogle Scholar
 20. Coppes R.P., A. Vissink, L.J.W. Zeilstra en A.W.T. Konings. Muscarinic receptor stimulation increases radiotolerance of rat salivary function to radiation damage. Int. J. Radiat. Biol. 72, (1997)615–625.PubMedGoogle Scholar
 21. Coppes R.P., A.F. Roffel, L.J.W. Zeilstra, A.F. Roffel, A. Vissink en A.W.T. Konings. Early radiation effects on muscarinic receptor-induced secretory responsiveness of the parotid gland in the freely moving rat. Radiat. Res. 153, (2000)339–346.PubMedGoogle Scholar
 22. Coppes R.P., L.J. Zeilstra, H.H. Kampinga en A.W.T. Konings. Early to late sparing of radiation damage to the parotid gland by adrenergic and muscarinic receptor agonists.Br. J. Cancer. 85, (2001)1055–1063.Google Scholar
 23. Coppes R.P., A. Vissink en A.W.T. Konings. Comparison of radiosensitivity of rat parotid and submandibular glands after different radiation schedules. Radiother. Oncol. 63, (2002)321–328.PubMedGoogle Scholar
 24. Dawson L.J., J. Stanbury, N. Venn, B. Hasdimir, S.N. Rogers en P.M. Smith. Antimuscarinic antibodies in primary Sjögren’s syndrome reversibly inhibit the mechanism of fluid secretion by human submandibular salivary acinar cells. Arthritis Rheum. 54, (2006)1165–1173.PubMedGoogle Scholar
 25. Delaleu N., R. Jonsson en M.M. Koller. Sjögren’s syndrome. Eur. J. Oral Sci. 113, (2005)101–113.PubMedGoogle Scholar
 26. Dirix P., S. Nuyts, V. Vanderpoorten, P. Delare en W. Vandenbogaert. The influence of xerostomia after radiotherapy on quality of life. Results of a questionnaire in head and neck cancer. Support. Care Canc. 16, (2008)171–179.Google Scholar
 27. Eisbruch A., J.A. Ship, M.K. Hyunginjin en R.K. Ten Haken. Partial radiation of the parotid gland. Sem. Radiat. Oncol. 11, (2001)234–239.Google Scholar
 28. Eliasson L., A. Almståhl, P. Lingström, M. Wikström en A. Carlen. Minor gland saliva flow rate and proteins in subjects with hyposalivation due to Sjögren’s syndrome and radiation therapy. Archs Oral Biol. 50, (2005)293–299.Google Scholar
 29. Field E.A., J.L. Rostron, L.P. Longman, S.J. Bowman, D. Lowe en S.N. Rogers. The development and initial validation of the Liverpool sicca index to assess symptoms and dysfunction in patients with primary Sjögren’s syndrome. J. Oral Pathol. Med. 32, (2003)154–162.PubMedGoogle Scholar
 30. Fox P.C. en P.M. Speight. Current concepts of autoimmune exocriniopathy: Immunologic mechanisms in the salivary pathology of Sjögren’s syndrome. Crit. Rev. Oral Biol. Med. 7, (1996)144–158.PubMedGoogle Scholar
 31. Fox R.I., M. Stern en P. Michelson. Update in Sjögren syndrome. Curr. Opin. Rheumatol. 12, (2000)391–398.PubMedGoogle Scholar
 32. Gannot G., H.E. Lancaster en P.C. Fox. Clinical course of primary Sjögren’s syndrome: Salivary, oral, and serologic parameters. J. Rheumatol. 27, (2000)1905–1909.PubMedGoogle Scholar
 33. Giusti L., C. Baldini, L. Bazzichi, F. Ciregia, I. Tonazzini, G. Mascia, e.a. Proteome analysis of whole saliva: a new tool for rheumatic diseases - the example of Sjögren’s syndrome. Proteomics 7, (2007)1634–1643.PubMedGoogle Scholar
 34. Giusti L., C. Baldini, L. Bazzichi, S. Bombardieri en A. Lucacchini. Proteomic diagnosis of Sjögren’s syndrome. Expert Rev. Proteomics 4, (2007)757–767.PubMedGoogle Scholar
 35. Graamans K. en H.P. van den Akker. Diagnosis of salivary gland disorders. Kluwer Academic Publishers, 1991.Google Scholar
 36. Haga H.J. Clinical and immunological factors associated with low lacrimal and salivary flow rate in patients with primary Sjögren’s syndrome. J. Rheumatol. 29, (2001)305–308.Google Scholar
 37. Hakim S.G., H. Kosmehl, I. Lauer, R. Nadrowitz, T. Wedel en P. Sieg. A comparative study on the protection profile of lidocaine, amifostine, and pilocarpine on the parotid gland during radiotherapy. Cancer Res. 65, (2005)10486–10493.PubMedGoogle Scholar
 38. Hannig M., E. Dounis, T. Henning, N. Apitz en L. Stößer. Does irradiation affect the protein composition of saliva? Clin. Oral Invest. 10, (2006)61–65.Google Scholar
 39. Henskens Y.M.C., U. van der Velden, E.C.I. Veerman en A. van Nieuw Amerongen. Protein, albumin and cystatin concentrations in saliva of healthy subjects and of patients with gingivitis or periodontitis. J. Periodont. Res. 28, (1993)43–48.PubMedGoogle Scholar
 40. Hjelmervik T.O.R., K. Petersen, I. Jonassen, R. Jonsson en A.I. Bolstad. Gene expression profiling of minor salivary glands clearly distinguishes primary Sjögren’s syndrome patients from healthy control subjects. Arthritis Rheum. 52, (2005)1534–1544.PubMedGoogle Scholar
 41. Hsu S. en D. Dickinson. A new approach to managing oral manifestations of Sjögren’s syndrome and skin manifestations of lupus. J. Biochem. Mol. Biol. 39, (2006)229–239.PubMedGoogle Scholar
 42. Hu S., J.A. Loo en D.T. Wong. Human saliva proteome analysis and disease biomarker discovery. Expert Rev. Proteomics 4, (2007)531–538.PubMedGoogle Scholar
 43. Ihrler S. en J.D. Harrison. Mikulicz’s disease and Mikulicz’s syndrome: analysis of the original case report of 1892 in the light of current knowledge identifies aMALT lymphoma. Oral Surg. OralMed. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 100, (2005)334–339.Google Scholar
 44. Hyer S., A. Kong, B. Pratt en C. Harmer. Salivary gland toxicity after radioiodine therapy for thyroid cancer. Clin. Oncol. 19, (2007)83–86.Google Scholar
 45. Jara L.J., C. Navarro, M.D.P. Brito-Zeron, M. Garcia-Carrasco, R.O. Escarcega en M. Ramos-Casals. Thyroid disease in Sjögren’s syndrome. Clin. Rheumatol. 26, (2007)1601–1606.PubMedGoogle Scholar
 46. Jellema A.P., B.J. Slotman, P. Doornaert, C.R. Leemans en J.A. Langendijk. Impact of radiationinduced xerostomia on quality of life after primary radiotherapy among patients with head and neck cancer. Int. J. Rad. Oncol. Biol. Phys. 69, (2007)751–760.Google Scholar
 47. Jonsson R. Progression of sialadenitis in Sjogren’s syndrome. Br. J. Rheumatol. 32, (1993)578 581.PubMedGoogle Scholar
 48. Kalk W.W.I., A. Vissink, F.K.L. Spijkervet en H. Bootsma. Primary sialoangiectasia–a diagnostic pitfall in Sjögren’s syndrome: case report. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 87, (1999)568–571.PubMedGoogle Scholar
 49. Kalk W.W.I., A. Vissink, F.K.L. Spijkervet, H. Bootsma, C.G.M. Kallenberg en A. van Nieuw Amerongen: Sialometry and sialochemistry. Diagnostic tools in Sjögren’s syndrome. Ann. Rheum. Dis. 60, (2001)1110–1116.Google Scholar
 50. Kalk W.W.I., A. Vissink, B. Stegenga, H. Bootsma, A. van Nieuw Amerongen en C.G.M. Kallenberg. Sialometry and sialochemistry. A non-invasive approach for diagnosing Sjögren’s syndrome. Ann. Rheum. Dis. 61, (2002)137–144.Google Scholar
 51. Kalk W.W.I., Kh. Mansour, A. Vissink, F.K.L. Spijkervet, H. Bootsma, C.G.M. Kallenberg, e.a. Oral and ocular manifestations in Sjögren’s syndrome. J.Rheumatol. 29, (2002)924–930.PubMedGoogle Scholar
 52. Kaneko M., H. Shirato, T. Nishioka, K. Ohmori, S. Takinami, T. Arimoto, e.a. Scintigraphic evaluation of long-term salivary function after bilateral whole parotid gland irradiation in radiotherapy for head and neck tumour. Oral Oncol. 34, (1998)140–146.PubMedGoogle Scholar
 53. Karlsson G. The relative change in saliva secretion in relation to the exposed area of the salivary glands after radiotherapy of head and neck region. Swed. Dent. J. 11, (1987)189 194.PubMedGoogle Scholar
 54. Konings A.W.T., H. Faber, A. Vissink en R.P. Coppes. Radioprotective effect of amifostine on parotid gland functioning is region dependent. Int. J. Radiation Oncol. Biol. Phys. 63, (2005)1584–1591.Google Scholar
 55. Konings A.W.T., H. Faber, F. Cotteleer, A. Vissink en R.P. Coppes. Secondary radiation damage as the main cause for unexpected volume effects: a histopathologic study of the parotid gland. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 64, (2006)98–105.PubMedGoogle Scholar
 56. Konttinen Y.T., E.-K. Tensing, M. Laine, P. Porola, J. Törnwall en M. Hukkanen. Abnormal distribution of aquaporin-5 in salivary glands in the NOD Mouse model for Sjögren’s syndrome. J. Rheumatol. 32, (2005)1071–1075.PubMedGoogle Scholar
 57. Kruize A.A., R.J. Hené, H.A. van der Heide, C. Bodeutz, P.C. de Wilde, O.P. van Bijsterveld, e.a. Long-term follow up of patients with Sjögren’s syndrome. Arthritis Rheum. 39, (1996)397–303.Google Scholar
 58. Lajtman Z., Z. Krajina, D. Krpan, J. Vincelj, V. Borcic en J. Popovic-Kovacic. Pilocarpine in the prevention of postirradiation xerostomia. Acta Med. Croatica 54, (2000)65–67.PubMedGoogle Scholar
 59. Lee S., A. Tsirbas, J.D. McCann en R.A. Goldberg. Mikulicz’s disease: a new perspective and literature review. Eur. J. Opthalmol. 16, (2006)199–203.Google Scholar
 60. Leslie M.D. en S. Dische. Parotid gland function following accelerated and conventionally fractionated radiotherapy. Radiother. Oncol. 22, (1991)133–139.PubMedGoogle Scholar
 61. Leung K.C.M., A.S. McMillan, B.P.K. Cheung en W.K. Leung. Sjögren’s syndrome sufferers have increased oral yeast levels despite regular dental care. Oral Dis. 14, (2008)163–173.PubMedGoogle Scholar
 62. Li Y., J.M.G. Taylor, R.K. Ten Haken en A. Eisbruch. The impact of dose on parotid salivary recovery in head and neck cancer patients treated with radiation therapy. Int. J. Rad. Oncol. Biol. Phys. 67, (2007)660–669.Google Scholar
 63. Lockhart P.B. en J. Clark. Pretherapy dental status of patients withmalignant conditions of the head and neck. Oral Surg. Oral Med. 77, (1994)236–241.Google Scholar
 64. Lombaert I.M.A., P.K. Wierenga, T. Kok, H.H. Kampinga, G. de Haan en R.P. Coppes. Mobilization of bone marrow stem cells by granulocyte colony-stimulating factor ameliorates radiation-induced damage to salivary glands. Clin. Cancer Res. 12, (2006)1804–1812.PubMedGoogle Scholar
 65. Lundstrom I.M.C. en F.D. Lindstrom. Subjective and clinical oral symptoms in patients with primary Sjögren’s syndrome. Clin. Exptl Rheum. 13, (1995)725–731.Google Scholar
 66. Mandel I.D. Sialochemistry in diseases and clinical situations affecting salivary glands. Crit. Rev. Clin. Lab. Sci. 12, (1980)321 366.PubMedGoogle Scholar
 67. Mandel L. en F. Liu. Salivary gland injury resulting from exposure to radioactive iodine - Case reports. J. Am. Dent. Ass. 138, (2007)1582–1587.PubMedGoogle Scholar
 68. Mandel S.J. en L. Mandel. Radioactive iodine and the salivary glands. Thyroid 13, (2003)265–271.PubMedGoogle Scholar
 69. Markusse H.M. Primary Sjögren’s syndrome in rheumatology. Clinical and diagnostic aspects. Dissertatie, Rijksuniversiteit Leiden, 1992.Google Scholar
 70. Marton K., I. Boros, G. Varga, T. Zelles, P. Fejerdy,M. Zeher, e.a. Evaluation of palatal saliva flow rate and oral manifestations in patients with Sjögren’s syndrome. Oral Dis. 12, (2006)480–486.PubMedGoogle Scholar
 71. Mateos J.J., X. Setoain, J. Ferre, A. Rovisora, B. Navalpotro, F. Martin, e.a. Salivary scintigraphy for assessing the protective effect of pilocarpine in head and neck irradiated tumours. Nucl. Med. Commun. 22, (2001)651–656.PubMedGoogle Scholar
 72. Meijer J.M., e.a. The future of biologic agents in the treatment of Sjögren’s syndrome. Clin. Rev. Allergy Immunol. 32, (2007)292–297.PubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 73. Mignogna M.D., S. Fedele, L. Lo Russo, L. Lo Muzio en A. Wolff. Sjögren’s syndrome: the diagnostic potential of early oral manifestations preceding hyposalivation/xerostomia. J Oral Pathol Med. 34, (2005)1–6. Review.PubMedGoogle Scholar
 74. Mogi M., T. Kage, T. Chino, K. Yoshitake en M. Harada. Increased β2-microglobulin in both parotid and submandibular/sublingual saliva from patients with Sjögren’s syndrome. Archs Oral Biol. 39, (1994)913–915.Google Scholar
 75. Morales-Bozo I., B. Urzua-Orellana, M. Landaeta, R. Montalban, J. Torres, A. Pinochet, e.a. Molecular alterations of parotid saliva in infantile chronic recurrent parotitis. Pediat. Res. 61, (2007)203–208.PubMedGoogle Scholar
 76. Münter M.W., S. Hoffner, H. Hof, K.K. Herfarth, U. Haberkorn, V. Rudat, e.a. Changes in salivary gland function after radiotherapy of head and neck tumors measured by quantitative pertechnetate scintigraphy: comparison of intensity-modulated radiotherapy and conventional radiation therapy with and without amifostine. Int. Rad. Oncol. Biol. Phys. 67, (2007)651–659.Google Scholar
 77. Nikitakis N.G., H. Rivera, C. Lariccia, J.C. Papadimitriou en J.J. Sauk. Primary Sjögren syndrome in childhood: report of a case and review in literature. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 96, (2003)42–47.PubMedGoogle Scholar
 78. O’Connell A.C., R.S. Redman, R.L. Evans en I.S. Ambudkar. Radiation-induced progressive decrease in fluid secretion in rat submandibular glands is related to decreased acinar volume and impaired calcium signalling. Rad. Res. 151, (1999)150–158.Google Scholar
 79. Paris F., Z. Fuks, A. Kang, P. Capodiecie, G. Juan, D. Ehleiter, e.a. Endothelial apoptosis as the primary lesion initiating intestinal radiation damage in mice. Science 293, (2001)293–297.PubMedGoogle Scholar
 80. Perez P., Y.-J. Kwon, C. Alliende, L. Leyton, S. Aguilera, C. Molina, e.a. Increased acinar damage of salivary glands of patients with Sjögren’s syndrome is paralleled by simultaneous imbalance of matrix metalloproteinase 3/tissue inhibitor of metalloproteinases 1 and matrix metalloproteinase 9/tissue inhibitor of metalloproteinases 1 ratios. Arthritis Rheum. 52, (2005)2751–2760.PubMedGoogle Scholar
 81. Pertovaara M., E. Pukkula, L. Laippala, A. Miettinen en A Pastemack. A longitudinal cohort study of Finnish patients with primary Sjögren’s syndrome: clinical, immunological, and epidemiological aspects. Ann. Rheum. Dis. 60, (2001)467–472.PubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 82. Pfaltz C.R. en R. Chilla (eds.). Sialadenosis and sialadenitis. Karger, Basel, 1981.Google Scholar
 83. Pijpe J., W.W.I. Kalk en A. Vissink. Clinical and immunological factors associated with low lacrimal and salivary flow rate in patients with primary Sjögren’s syndrome. J Rheumatol. 30, (2003)206–207.PubMedGoogle Scholar
 84. Pijpe J. en A. Vissink. Bilateral swelling of the parotid glands as part of a systemic diseas. Ned Tijdschr Geneeskd. 148, (2004)206.PubMedGoogle Scholar
 85. Pijpe J., G.W. van Imhoff, F.K.L. Spijkervet, J.L.N. Roodenburg, G.J. Woodbin, K. Mansour, e.a. Rituximab treatment in patients with primary Sjögren’s syndrome: an open-label phase II study. Arthritis Rheum. 52, (2005)2740–2750.PubMedGoogle Scholar
 86. Pijpe J., G.W. Imhoff, A. Vissink, J.E. van der Wal, P.M. Kluin, F.K.L. Spijkervet, e.a. Changes in salivary gland immunohistology and function after rituximab monotherapy in a patient with Sjogren’s syndrome and associated MALT lymphoma. Ann Rheum Dis. 64, (2005)958–960.PubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 87. Pijpe J., W.W.I. Kalk, H. Bootsma, F.K.L. Spijkervet, C.G.M. Kallenberg en A. Vissink. Progression of salivary gland dysfunction in patients with Sjögren’s syndrome. Ann. Rheum. Dis. 66, (2007)107–112.PubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 88. Pijpe J., W.W.I. Kalk, J.E. van der Wal, A. Vissink, P.M. Kluin, J.L.N. Roodenburg, e.a. Parotid gland biopsy compared with labial biopsy in the diagnosis of patients with primary Sjogren’s syndrome. Rheumatology 46, (2007)335–341.PubMedGoogle Scholar
 89. Radfar L., Y. Shea, S.H. Fischer, V. Sankar, R.A. Leakan, B.J. Baum, e.a. Fungal load and candidiasis in Sjögren’s syndrome. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 96, (2003)283–287.PubMedGoogle Scholar
 90. Raza H., A.U. Khan, A. Hameed en A. Khan. Quantitative evaluation of salivary gland dysfunction after radioiodine therapy using salivary gland scintigraphy. Nucl. Med. Commun. 27, (2006)495–499.PubMedGoogle Scholar
 91. Redda M.G.R. en S. Allis. Radiotherapy-induced taste impairment. Cancer Treatment Rev. 32, (2006)541–547.Google Scholar
 92. Reijden W.A. van der, J.S. van der Kwaak, E.C.I. Veerman en A. van Nieuw Amerongen. Analysis of the concentration and output of whole salivary constituents in patients with Sjögren’s syndrome. Eur. J. Oral Sci. 104, (1996)335–340.Google Scholar
 93. Reina S., B. Orman, J.M. Anaya, L. Sterin-Borda en E. Borda. Cholinoreceptor autoantibodies in Sjögren’s syndrome. J. Dent. Res. 86, (2007)832–836.PubMedGoogle Scholar
 94. Rhodus N.L. Sjögren’s syndrome. Oral Med. Quintessence Int. 30, (1999)689–699.Google Scholar
 95. Roesink J.M., A.W.T. Konings, C.H. Terhaard, J.J. Batterman, H.H. Kampinga en R.P. Coppes. Preservation of the rat parotid gland function after radiation by prophylactic pilocarpine treatment: radiation dose dependency and compensatory mechanisms. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 45, (1999)483–489.PubMedGoogle Scholar
 96. Roesink J.M., M.A. Moerland, J.J. Batterman, G.J. Hordijk en C.H. Terhaard. Quantitative dosevolume response analysis of changes in parotid gland function after radiotherapy in the head-andneck region. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 51, (2001)936–946.Google Scholar
 97. Ryu O.H., J.C. Atkinson, G.T. Hoehn, G.G. Illei en T.C. Hart. Identification of parotid salivary biomarkers in Sjögren’s syndrome by surface-enhanced laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry and two-dimensional difference gel electrophoresis. Rheumatology 45, (2006)1077–1086.PubMedGoogle Scholar
 98. Sagowski C., S. Wenzel, F.U. Metternich enW. Kehrl. Studies on the radioprotective potency of amifostine on salivary glands of rats during fractionated irradiation: acute and late effects. Eur. Archs Othorhinolaryngol 260, (2003)42–47.Google Scholar
 99. Saito T., J. Sato, K. Kondo en M. Horikawa. Low prevalence of clinicopathologic and sialographic changes in salivary glands of men with Sjögren’s syndrome. J. Oral Pathol. Med. 28, (1999)312–316.PubMedGoogle Scholar
 100. Sangthavwan D., S. Watthanaarpornchai en T. Phungrassami. Randomized double blind, placebocontrolled study of pilocarpine administered during head and neck irradiation to reduce xerostomia. J. Med. Assoc. Thai. 84, (2001)195–203.Google Scholar
 101. Schoen P.J., H. Reintsema, J. Bouma, J.L.N. Roodenburg, A. Vissink en G.M. Raghoebar. Quality of life related to oral function in edentulous head and neck cancer patients posttreatment. Int J Prosthodont. 20, (2007)469–477.PubMedGoogle Scholar
 102. Seifert G., A. Miehlke, J. Haubrich en R. Chilla. Speicheldrüsenkrankheiten. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1984.Google Scholar
 103. Scrimger R., A. Kanji, M. Parliament, H. Warkentin, C. Field, N. Jha, e.a. Correlation between saliva production and quality of life measurements in head and neck cancer patients treated with intensity-modulated radiotherapy. Am. J. Clin. Oncol. 30, (2007)271–277.PubMedGoogle Scholar
 104. Skurk A., K. Fendel en R. Albrecht. Enzymdiagnostik im menschlichen Parotisspeichel und ihre Probleme. Acta Otolaryngol. 81, (1976)315–322.PubMedGoogle Scholar
 105. Someya M., K. Sakata, H. Nagakura, K. Nakata, A. Oouchi en M. Hareyama. The changes in irradiated salivary gland function of patients with head and neck tumors treated with radiotherapy. Jpn. J. Clin. Oncol. 33, (2003)336–340.PubMedGoogle Scholar
 106. Stegenga B., A. Vissink en L.G.M. de Bont (eds.). Mondziekten en Kaakchirurgie. Van Gorcum, Assen, 2000.Google Scholar
 107. Stephens L.C., T.E. Schultheis, K. Kiang Ang en L.J. Peters. Pathogenesis of radiation injury to the salivary glands and potential methods of radioprotection. Cancer Bull. 41, (1989)106–114.Google Scholar
 108. Tammiala-Salonen T. en E. Soderling. Protein composition, adhesion, and agglutination properties of saliva in burning mouth syndrome. Scand. J. Dent. Res. 101, (1993)215–218.PubMedGoogle Scholar
 109. Taylor S.E. Efficacy and economic evaluation of pilocarpine in treating radiation-induced xerostomia. Expert Opin. Pharmacother. 4, (2003)1489–1497.PubMedGoogle Scholar
 110. Valdez I.H., J.C. Atkinson, J.A. Ship en P.C. Fox. Major salivary gland function in patients with radiation-induced xerostomia: flow rates and sialochemistry. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 25, (1993)41–47.PubMedGoogle Scholar
 111. Valdez I.H., A. Wolff, J.C. Atkinson, A.A. Macynski en P.C. Fox. Use of pilocarpine during head and neck radiation therapy to reduce xerostomia and salivary gland dysfunction. Cancer 71, (1993)1848–1851.PubMedGoogle Scholar
 112. Vissink A. Orale geneeskunde. Meer dan een mond vol. Oratie Rijksuniversiteit Groningen, 2004.Google Scholar
 113. Vissink A., E.J. ’s-Gravenmade, E.E. Ligeon en A.W.T. Konings. A functional and chemical study of radiation effects on rat parotid and submandibular/ sublingual glands. Radiat. Res. 124, (1990)259–265.PubMedGoogle Scholar
 114. Vissink A., E.J. ’s-Gravenmade, E.E. Ligeon en A.W.T. Konings. Effects of split-dose X-irradiation on rat salivary gland function. Radiat. Res. 127, (1991)52–57.PubMedGoogle Scholar
 115. Vissink A., D. Kalicharan, E.J. ’s-Gravenmade, W.L. Jongebloed, E.E. Ligeon, P. Nieuwenhuis, e.a. Acute irradiation effects on morphology and function of rat submandibular glands. J. Oral Pathol. Med. 20, (1991)449–456.PubMedGoogle Scholar
 116. Vissink A., J.D. Down en A.W.T. Konings. Contrasting dose-rate effects of γ-irradiation on rat salivary gland function. Int. J. Radiat. Biol. 61, (1992)275–282.PubMedGoogle Scholar
 117. Vissink A., F.R. Burlage, F.K.L. Spijkervet, J. Jansma en R.P. Coppes. Prevention and treatment of the consequences of head and neck therapy.Crit. Rev. Oral Biol. Med. 14, (2003)213–225.Google Scholar
 118. Vissink A., W.W.I. Kalk, K. Mansour, F.K.L. Spijkervet, H. Bootsma, J.L.N. Roodenburg, e.a. Comparison of lacrimal and salivary gland involvement in Sjögren’s syndrome. Archs Otolaryngol. Head-Neck Surg. 129, (2003)966–971.Google Scholar
 119. Vissink A., J. Jansma, F.K.L. Spijkervet, F.R. Burlage en R.P. Coppes. Oral sequelae of head and neck radiotherapy.Crit. Rev. Oral Biol. Med. 14, (2003)199–212.Google Scholar
 120. Vitali C., S. Bombardieri, S. Jonsso, e.a. Classification criteria for Sjögren’s syndrome: a revised version of the European criteria proposed by the American-European consensus group. Ann. Rheum. Dis. 61, (2002)554–558.PubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 121. Weidauer H. en H. Maier (eds.). Speicheldrüsenerkrankungen. Aktuelle Diagnostik und Therapie. Springer Verlag, Berlin, 1988.Google Scholar
 122. Wilde C.M. de. Sjögren’s syndrome. Quantitative histological and immunohistochemical diagnostic criteria for Sjögren’s syndrome. Dissertatie, Rijksuniversiteit Utrecht, 1986.Google Scholar
 123. Yamamoto M., S. Harada, M. Ohara, C. Suzuki, Y. Naishiro, H. Yamamoto, e.a. Clinical and pathological differences between Mikulicz’s disease and Sjögren’s syndrome. Rheumatology 44, (2004)227–234.PubMedGoogle Scholar
 124. Youinou P., J.O. Pers, A. Saraux en Y.L. Pennec. Viruses contribute to the development of Sjögren’s syndrome. Clin Exp Immunol. 141, (2005)19–20.PubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 125. Zeilstra L.J.W., A. Vissink, A.W.T. Konings en R.P. Coppes. Radiation induced cell loss in rat submandibular gland and its relation to gland function. Int. J. Radiat. Res. 76, (2000)419–429.Google Scholar
 126. Zipp M.M., L. Yasbin en I. Al-Hashimi. The effect of parotid salivary flow rate on the levels of salivary antimicrobial proteins in patients with Sjögren’s syndrome. Quintessence Int. 30, (1999)700–705.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 1. 1.Sectie Orale BiochemieAcademisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), Vrije Universiteit en Universiteit van AmsterdamAmsterdam

Personalised recommendations