Advertisement

5 Toelichting specifieke groepen

  • Han van Hagen
  • Swen Kuipers
  • Carlo Schneider
Part of the Basiswerk AG book series (KOM)

Samenvatting

Een aantal preparaten dat in de basisverzekering niet wordt vergoed, wordt nog wel eens vergoed in de aanvullende verzekering. Dat is dan ook soms weer afhankelijk van het pakket. Met een aantal zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt dat bepaalde preparaten toch via de apotheek kunnen worden gedeclareerd

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Han van Hagen
  • Swen Kuipers
  • Carlo Schneider

There are no affiliations available

Personalised recommendations