Advertisement

4 Beperking van de hoeveelheid per voorschrift

  • Han van Hagen
  • Swen Kuipers
  • Carlo Schneider
Part of the Basiswerk AG book series (KOM)

Samenvatting

Als een geneesmiddel wél door de zorgverzekeraar wordt betaald, is er nog een beperking mogelijk. Vóór 1 januari 2006 mocht er volgens de wet van een geneesmiddel per voorschrift maar een beperkte hoeveelheid in één keer worden meegegeven. Dit was gebaseerd op het zogenoemde doelmatigheidsbeginsel.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Han van Hagen
  • Swen Kuipers
  • Carlo Schneider

There are no affiliations available

Personalised recommendations