Advertisement

2 Farmaceutische hulp sinds 2008

  • Han van Hagen
  • Swen Kuipers
  • Carlo Schneider
Part of the Basiswerk AG book series (KOM)

Samenvatting

De hulp via de apotheek wordt in de praktijk aangeduid als farmaceutische hulp.De basis van de verzekering tegen ziektekosten is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet.In deze wet zijn de rechten en plichten in algemene termen geformuleerd.De uitvoering van de wet wordt geregeld in Koninklijke Besluiten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Han van Hagen
  • Swen Kuipers
  • Carlo Schneider

There are no affiliations available

Personalised recommendations